สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30–17:00 น.  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30–17:00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไข : ต้องเคยผ่านการฝึกอบรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรมาแล้ว เท่านั้น !!

อ่าน

675

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

28/09/2563

ช่องทางการจ่ายเงิน : ให้นำเอกสารแบบฟอร์มการจ่ายเงิน (ในเอกสารเพิ่มเติม)  ไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยแบบเงินสดเท่านั้น และส่งหลักฐานการโอนเงินมาถึง คุณพนิตนันท์ ใจแจ้ง ที่อีเมล panitnan@tgo.or.th เบอร์โทร 02-141-9828 061-404-7794

หมายเหตุ เมื่อลงชื่อสมัครแล้ว โปรดจ่ายเงินค่าอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงชื่อสมัครในระบบ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

และใบเสร็จตัวจริงรับได้ในวันจัดอบรม

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights