สัมมนา

สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”

สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”

ขึ้นในวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

อ่าน

329

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

03/08/2563

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights