สัมมนา

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30–16:00 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่าน

272

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

14/07/2563

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights