สัมมนา

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หนทางสู่การบรรลุ Carbon Neutrality

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หนทางสู่การบรรลุ Carbon Neutrality

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.30 น.จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)

อ่าน

2,423

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

29/11/2564

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights