สัมมนา

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3 หัวข้อ: เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการลด การรายงาน และการชดเชย วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

อ่าน

3,041

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

10/07/2565

Link สำหรับการอบรม https://setgroup.webex.com/setgroup/j.php?MTID=m219588a8f25e60210d6b30a3a2122868

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights