สัมมนา

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2 หัวข้อ: การกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets: SBT) วันที่ 20 มิถุนายน 2565

อ่าน

2,917

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

20/06/2565

Link สำหรับการอบรม https://setgroup.webex.com/setgroup/j.php?MTID=mb495b62a149238310b65775afdd09e82

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights