สัมมนา

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 หัวข้อ: เข้าใจความเสี่ยง-โอกาส และเข้าใจตัวเอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Link สำหรับการอบรม https://setgroup.webex.com/setgroup/j.php?MTID=m5275e18433740ba945639df3d3d6c96b

อ่าน

3,235

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

17/06/2565

Link สำหรับการอบรม  https://setgroup.webex.com/setgroup/j.php?MTID=m5275e18433740ba945639df3d3d6c96b

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights