สัมมนา

พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”และ สัมมนา“เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับการลดโลกร้อน..ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” 24 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น.

พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”และ สัมมนา“เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับการลดโลกร้อน..ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” 24 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น.

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม B โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ และรับชมผ่าน FB live องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

อ่าน

524

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

24/03/2565

-เข้าร่วมงาน Onsite รับจำนวนจำกัด ....30....ท่านเท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนผ่านระบบและขอความกรุณาว่าท่านสามารถมาร่วมงานได้อย่างแน่นอน - ไม่รับ Walk in
-กลุ่มเป้าหมาย : ภาคอุตสาหกรรม

-ในวันงานผู้เข้าร่วมงาน Onsite –ขอให้แสดงภาพถ่ายผลการทดสอบ ATK ซึ่งทดสอบภายใน 7 วันนับจากวันงานถ่ายคู่กับบัตรพนักงาน เพื่อใช้ยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว
-การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดงานไม่ว่ากรณีใดๆ

-เมื่อลงทะเบียน แล้ว อบก. จะแจ้งยืนยันการร่วมสัมมนาไปยังอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2565 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์  0614047794 , 0922969515

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights