สัมมนา

การประชุมจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์การท่องเที่ยว” (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

การประชุมจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์การท่องเที่ยว” (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

อ่าน

676

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

09/07/2564

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights