สัมมนา

การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ทวนสอบที่่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. แล้วเท่านั้น)

อ่าน

1,073

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

23/06/2564

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ทวนสอบที่่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. แล้วเท่านั้น

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights