สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO.) ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ณ คริสตัล 1-2 ชั้น โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ

อ่าน

528

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

30/04/2564

ช่องทางการจ่ายเงิน : อบก. จะจัดส่งแบบฟอร์มสำหรับการจ่ายเงินไปให้ทางอีเมลของท่าน ซึ่งจะอธิบายช่องทางการจ่ายไว้ด้วยแล้ว

เมื่อลงชื่อสมัครแล้ว โปรดจ่ายเงินค่าอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงชื่อสมัครในระบบ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

สำหรับใบเสร็จตัวจริงรับได้ในวันจัดอบรม หากต้องการก่อนโปรดโทรมาแจ้ง อบก. 02-141-9828  คุณพนิตนันท์ ใจแจ้ง

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาถึง คุณพนิตนันท์ ใจแจ้ง ที่อีเมล  panitnan@tgo.or.th เบอร์โทร 02-141-9828 061-404-7794

 

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights