สัมมนา

สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจามจุรี เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

อ่าน

1,258

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

16/03/2564

หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับจดหมายเรียนเชิญจาก อบก. ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ (กรอกเลขที่จดหมายเชิญในระบบลงทะเบียน)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights