สัมมนา

สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

สัมมนา “ภาคบริการทำบุญลดโลกร้อน...ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

อ่าน

531

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

23/12/2563

หมายเหตุ : ให้สิทธิ์กับหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับจดหมายเรียนเชิญจาก อบก. เข้าร่วมสัมมนาก่อน 

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights