สัมมนา

สัมมนา “จัดอีเว้นท์สุดคูล …....ทำบุญลดโลกร้อน”

สัมมนา “จัดอีเว้นท์สุดคูล …....ทำบุญลดโลกร้อน”

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

อ่าน

446

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

25/12/2563

หมายเหตุ : ให้สิทธิ์กับหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับจดหมายเรียนเชิญจาก อบก. เข้าร่วมสัมมนาก่อน 

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights