ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญสมัครโครงการ ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8

เชิญสมัครโครงการ ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศปีที่ 8

อ่าน

640

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

18/12/2563

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ“ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 8”

กลุ่มเป้าหมาย  ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นองค์กรในสาขาบริการขนาดใหญ่อื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน และได้รับการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพิ่มขึ้นครอบคลุมการรับรองทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทองค์กร อย่างน้อย 3 องค์กร และ  ประเภทการจัดประชุม/สัมมนา และอีเว้นท์ ทั้งนี้ นับรวมทั้ง 2 ประเภท ต้องไม่น้อยกว่า 14 องค์กร/งาน
 

สนใจดูรายละเอียดโครงการและใบสมัคร ตาม link ด้านล่าง

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/files/ts_9f3eaa12e9.pdf

2. รายละเอียดโครงการ

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/files/ts_7b884f327a.pdf

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 

โทรศัพท์ 065-092-4909 อีเมล vgreenku@gmail.com

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights