ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)

อ่าน

4,420

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

16/01/2561

สถาบันวิทยาการ สวทช. มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9
(Carbon Footprint for Organization: CFO9)
อบรมระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ

การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
 • ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการบริหาร จัดการทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม
 • เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและจัดลำดับ ความสำคัญของมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขององค์กร
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการมี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพสิ่งแวด ล้อมและสังคม (CSR)
 • เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงาน ปริมาณการปล่อยแก๊ส เรือนกระจกขององค์กร
 • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย ...Click
 • ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
  โปรโมชั่นพิเศษ!! หากท่านลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 12 เมษายน 2561
  เหลือชำระเพียง 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  *** ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 %***

  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://www.nstdaacademy.com/cfo

  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่
  Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81894 (ปานทิพย์)
  Email: npd@nstda.or.th


   
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights