ข่าวประชาสัมพันธ์

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทยสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

อ่าน

7,127

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

02/12/2559

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทยสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

EF ไฟฟ้า CFO เดิม = 0.5813 kg CO2e / kWh

EF ไฟฟ้า CFO ใหม่ = 0.5821 kg CO2e / kWh

โดยเริ่มใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับค่า EF ไฟฟ้า CFP ใช้ค่าเดิมจนกว่าจะมีการประกาศค่าใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights