ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ

งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๓
งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๓

งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)
หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)

หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 9 (Carbon Footprint for Organization: CFO9)

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย
อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทย

อบก. ได้มีการปรับปรุงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าของประเทศไทยสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights