• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-02-037
  • ผู้ผลิต: บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
  • บุคคลที่ติดต่อ: นายอรรถกร ชื่นอารมณ์
  • ที่อยู่: 15 สุขสวัสดิ์ 36 สุขสวัสดิ์
  • โทรศัพท์: 024270088 ต่อ 6447
  • อีเมล์: auttakron@srithaisuperware.com
  • อุตสาหกรรม: พลาสติก และบรรจุภัณฑ์
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights