• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-02-036
  • ผู้ผลิต: บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวรวงทอง ยิ้มย่อง
  • ที่อยู่: 666 พระราม 3
  • โทรศัพท์: 022940191 ต่อ 214
  • อีเมล์: gv@lion.co.th
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights