• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-033
  • ผู้ผลิต: บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางกรรณิกา ปิ่นมณี
  • ที่อยู่: 47/1 หมู่ 2 - ถนนรังสิต-นครนายก กม.7
  • โทรศัพท์: 0898270817
  • อีเมล์: kannika@bgc.co.th
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights