• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • การผลิตและการส่งไฟฟ้า
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-030
  • ผู้ผลิต: บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวบัณฑิตา วุฒิชาติ
  • ที่อยู่: อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ห้องเ วิภาวดีรังสิต
  • โทรศัพท์: 0875622729
  • อีเมล์: bantita@bafscleanenergy.com
  • อุตสาหกรรม: ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights