• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • โทรคมนาคม
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-029
  • ผู้ผลิต: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  • บุคคลที่ติดต่อ: นายไรวินทร์ ทนันท์วรศิลป์
  • ที่อยู่: 63/21 รัตนาธิเบศร์
  • โทรศัพท์: 025965095 Extension
  • อีเมล์: raivint@thaicom.net
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights