• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ผลิตสารกำจัดศัตรูพืช
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-028
  • ผู้ผลิต: บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวนิรดา กสิวุฒิ
  • ที่อยู่: 261 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 4ซี สุขุมวิท
  • โทรศัพท์: 027094700
  • อีเมล์: nirada.kasiwut@syngenta.com
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights