• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • บริษัท จำกัด
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-027
  • ผู้ผลิต: บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด
  • บุคคลที่ติดต่อ: นายนิธิ ม่วงศรี
  • ที่อยู่: 99/1 - พระประโทน-บ้านแพ้ว
  • โทรศัพท์: 0851982968
  • อีเมล์: safety@cityfoods.co.th
  • อุตสาหกรรม: อาหาร และเครื่องดื่ม
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights