• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • อุตสาหกรรมเบียร์, น้ำดื่ม, โซดาตราช้าง โซดาตราร็อคเมาเท็น และผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-06-026
  • ผู้ผลิต: บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวสุจิตรา สมบัติภิญโญ
  • ที่อยู่: 77 หมู่ 1 - พหลโยธิน กม.54
  • โทรศัพท์: 035-744920-4ต่อ2032
  • อีเมล์: sujitra.s@thaibev.com
  • อุตสาหกรรม: อาหาร และเครื่องดื่ม
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights