• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-043
  • ผู้ผลิต: บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางธารารัตน์ รอดเมื่อ
  • ที่อยู่: 99/9 - แจ้งวัฒนะ
  • โทรศัพท์: 028353957-8 / 028353
  • อีเมล์: tararat@addtechhub.com
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights