• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • อุตสาหกรรมผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-042
  • ผู้ผลิต: บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
  • บุคคลที่ติดต่อ: นายประมิน อินทร์ชู
  • ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 2 สุวิินทวงศ์
  • โทรศัพท์: 038579660
  • อีเมล์: pramin@spsthai.com
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights