• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • บริษัทมหาชนจำกัด
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-03-040
  • ผู้ผลิต: บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
  • บุคคลที่ติดต่อ: นายพชร ปัทมาลัย
  • ที่อยู่: 99/1 - เทพกาญจนา
  • โทรศัพท์: 0649303355
  • อีเมล์: pachara@nrinstant.com
  • อุตสาหกรรม: อาหาร และเครื่องดื่ม
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights