• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-039
  • ผู้ผลิต: บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวศิริภาพร วงษ์จ่อน
  • ที่อยู่: 157 ฉลองกรุง 31 -
  • โทรศัพท์: 02-247-2820
  • อีเมล์: siripaporn_w@deltapaint.co.th
  • อุตสาหกรรม: ก่อสร้าง
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights