• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ให้บริการบำบัดน้ำเสียจากส่วนกลาง และการกำจัดของเสีย หรือของเสียอันตราย บริการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธ
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-038
  • ผู้ผลิต: บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด
  • บุคคลที่ติดต่อ: นลิตา ศรีอักษร
  • ที่อยู่: 60/879
  • โทรศัพท์: 038015099
  • อีเมล์: nalita@siamentech.com
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights