• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-025
  • ผู้ผลิต: บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวอัญน์ชิสา เพ็ชรพลาย
  • ที่อยู่: 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  • โทรศัพท์: 027920000
  • อีเมล์: tueanh@amata.com
  • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights