• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY22-041
  • ผู้ผลิต: บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวปราณี มักสัมพันธ์
  • ที่อยู่: 2034/100-103, 106-107 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 2 เพชรบุรีตัดใหม่
  • โทรศัพท์: 027854000
  • อีเมล์: pranee@snpfood.com
  • อุตสาหกรรม: อาหาร และเครื่องดื่ม
  • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
  • วันที่หมดอายุ: 24/03/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights