รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

542

บริษัท (ทั้งหมด)

149

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-044

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

วันที่อนุมัติ28/05/2563
วันที่หมดอายุ27/05/2564
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

TGO CFO FY20-045

ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด

วันที่อนุมัติ28/05/2563
วันที่หมดอายุ27/05/2564
ให้บริการคลังน้ำมันและระบบท่อส่งน้ำมัน

TGO CFO FY20-02-046

ให้บริการคลังน้ำมันและระบบท่อส่งน้ำมัน

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

วันที่อนุมัติ28/05/2563
วันที่หมดอายุ27/05/2564
บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อ ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

TGO CFO FY20-03-048

บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อ ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

วันที่อนุมัติ28/05/2563
วันที่หมดอายุ27/05/2564
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

TGO CFO FY20-03-049

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่อนุมัติ28/05/2563
วันที่หมดอายุ27/05/2564
ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับส่งออก

TGO CFO FY20-050

ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับส่งออก

บริษัท อี.แอล.เอฟ. จำกัด

วันที่อนุมัติ28/05/2563
วันที่หมดอายุ27/05/2564
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด

TGO CFO FY20-02-047

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระบุรี

วันที่อนุมัติ28/05/2563
วันที่หมดอายุ27/05/2564
ผลิตชุดชั้นในสตรีและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

TGO CFO FY20-03-033

ผลิตชุดชั้นในสตรีและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ26/03/2564
อุตสาหกรรมเบียร์, น้ำดื่ม,โซดาตราช้าง โซดาตราร็อคเมาเท็น และผลิตภัณฑ์  ผลพลอยได้

TGO CFO FY20-04-036

อุตสาหกรรมเบียร์, น้ำดื่ม,โซดาตราช้าง โซดาตราร็อคเมาเท็น และผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ26/03/2564
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

TGO CFO FY20-04-009

ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

TGO CFO FY20-010

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตน้ำเย็น

TGO CFO FY20-03-011

ผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตน้ำเย็น

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-02-012

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

TGO CFO FY20-05-014

ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

TGO CFO FY20-05-013

ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-02-016

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-02-015

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-02-022

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-02-023

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-017

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

TGO CFO FY20-018

ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น

TGO CFO FY20-05-019

ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 1,600 เมกกะวัตต์

TGO CFO FY20-03-020

ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 1,600 เมกกะวัตต์

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

TGO CFO FY20-03-021

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

TGO CFO FY20-03-024

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ

TGO CFO FY20-02-025

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ

บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

TGO CFO FY20-026

ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

TGO CFO FY20-02-027

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

TGO CFO FY20-05-029

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
โรงงานผลิต ออยซิล ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ

TGO CFO FY20-02-032

โรงงานผลิต ออยซิล ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด โรงงานรับเบอร์ซิล โปรดักชั่น

วันที่อนุมัติ26/03/2563
วันที่หมดอายุ25/03/2564
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights