รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

1,205

บริษัท (ทั้งหมด)

274

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 1,205 รายการ

ผลิตเบเกอรี่

TGO CFO FY23-04-174

ผลิตเบเกอรี่

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
ผลิตเบเกอรี่

TGO CFO FY23-173

ผลิตเบเกอรี่

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน), ลำพูน

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
ผลิตเบเกอรี่

TGO CFO FY23-04-172

ผลิตเบเกอรี่

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน), สมุทรปราการ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
อาหารและเครื่องดื่ม

TGO CFO FY23-02-175

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
ผลิตอาหาร

TGO CFO FY23-03-157

ผลิตอาหาร

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
ธุรกิจค้าปลีก

TGO CFO FY23-04-129

ธุรกิจค้าปลีก

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์

TGO CFO FY23-130

จัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
เทคโนโลยีสารสนเทศ

TGO CFO FY23-02-131

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
ผลิตอาหารและซอสปรุงรส

TGO CFO FY23-02-132

ผลิตอาหารและซอสปรุงรส

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด, นครปฐม

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
เครื่องประทับ

TGO CFO FY23-02-133

เครื่องประทับ

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, สมุทรสาคร

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
เครื่องประทับ

TGO CFO FY23-134

เครื่องประทับ

บริษัท รีกัล เพลทติ้ง จำกัด, สมุทรสาคร

วันที่อนุมัติ31/05/2566
วันที่หมดอายุ29/05/2567
โรงพยาบาลเอกชน

TGO CFO FY23-086

โรงพยาบาลเอกชน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ28/02/2566
วันที่หมดอายุ27/02/2567
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights