รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

687

บริษัท (ทั้งหมด)

151

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

TGO CFO FY21-02-024

ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) สาขา 00001

วันที่อนุมัติ25/02/2564
วันที่หมดอายุ24/02/2565
ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

TGO CFO FY21-03-025

ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) สาขา 00001

วันที่อนุมัติ25/02/2564
วันที่หมดอายุ24/02/2565
ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

TGO CFO FY21-02-026

ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) สาขา 00003

วันที่อนุมัติ25/02/2564
วันที่หมดอายุ24/02/2565
ผู้ผลิต จำหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคคา-โคลา ทั้งที่เป็นประเภทอัดลมและไม่อัดลมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

TGO CFO FY21-06-028

ผู้ผลิต จำหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคคา-โคลา ทั้งที่เป็นประเภทอัดลมและไม่อัดลมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานหาดใหญ่

วันที่อนุมัติ25/02/2564
วันที่หมดอายุ24/02/2565
ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

TGO CFO FY21-03-027

ให้บริการช่องสัญญานดาวเทียม

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) สาขา 00003

วันที่อนุมัติ25/02/2564
วันที่หมดอายุ24/02/2565
ผลิตน้ำผลไม้กระป๋อง อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย

TGO CFO FY21-02-029

ผลิตน้ำผลไม้กระป๋อง อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ25/02/2564
วันที่หมดอายุ24/02/2565
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY21-04-012

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY21-04-011

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY21-04-010

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY21-05-008

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY21-06-009

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY21-05-015

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เกลือแร่ และน้ำดื่ม

TGO CFO FY21-04-007

ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เกลือแร่ และน้ำดื่ม

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตโซดาและน้ำดื่ม

TGO CFO FY21-02-001

ผลิตโซดาและน้ำดื่ม

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป

TGO CFO FY21-02-002

ผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป

บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มสุรากลั่น

TGO CFO FY21-04-003

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มสุรากลั่น

บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

TGO CFO FY21-004

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผู้ผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูป

TGO CFO FY21-005

ผู้ผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูป

บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
อาหารและเครื่องดื่ม

TGO CFO FY21-04-006

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
สินค้าอุปโภค

TGO CFO FY21-023

สินค้าอุปโภค

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ( โรงงาน เลขที่ 602 และ 507 )

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
สิ่งทอ

TGO CFO FY21-02-022

สิ่งทอ

บริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง,น้ำส้มกรีนสปอต

TGO CFO FY21-04-021

ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง,น้ำส้มกรีนสปอต

กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต)

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์จากพลาสติก

TGO CFO FY21-04-020

ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์จากพลาสติก

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกแข็ง

TGO CFO FY21-019

ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกแข็ง

บริษัท คล็อกเนอร์เพนทาพลาสท์(ไทยแลนด์)จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตยางแท่ง STR

TGO CFO FY21-017

ผลิตยางแท่ง STR

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตชิ้นงานทางด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

TGO CFO FY21-05*016

ผลิตชิ้นงานทางด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตยางแท่ง STR

TGO CFO FY21-013

ผลิตยางแท่ง STR

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขานราธิวาส

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ข้อต่อ ท่อน้ำ PVC,วงกบ และประตูบานหน้าต่าง vinyl,ประตูห้องน้ำ PVC

TGO CFO FY21-05-014

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ข้อต่อ ท่อน้ำ PVC,วงกบ และประตูบานหน้าต่าง vinyl,ประตูห้องน้ำ PVC

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (สาขา 2 โรงงานระยอง)

วันที่อนุมัติ26/11/2563
วันที่หมดอายุ25/11/2564
ผลิตอลูมิเนียม นำเศษอลูมิเนียมมาหลอมหล่อเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

TGO CFO FY20-095

ผลิตอลูมิเนียม นำเศษอลูมิเนียมมาหลอมหล่อเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
จัดหาและแปรรูปวัตถุดิบเหล็ก

TGO CFO FY20-02-072

จัดหาและแปรรูปวัตถุดิบเหล็ก

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights