รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

658

บริษัท (ทั้งหมด)

166

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ผลิตอลูมิเนียม นำเศษอลูมิเนียมมาหลอมหล่อเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

TGO CFO FY20-095

ผลิตอลูมิเนียม นำเศษอลูมิเนียมมาหลอมหล่อเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
จัดหาและแปรรูปวัตถุดิบเหล็ก

TGO CFO FY20-02-072

จัดหาและแปรรูปวัตถุดิบเหล็ก

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตแผ่นพลาสติก

TGO CFO FY20-134

ผลิตแผ่นพลาสติก

บริษัท สแตนบี เอเชีย จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตสิ่งพิมพ์ธุรกิจ

TGO CFO FY20-073

ผลิตสิ่งพิมพ์ธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตสิ่งพิมพ์ธุรกิจ

TGO CFO FY20-074

ผลิตสิ่งพิมพ์ธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
เครื่องดิ่มที่มีแอลกอฮอล์

TGO CFO FY20-075

เครื่องดิ่มที่มีแอลกอฮอล์

บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

TGO CFO FY20-076

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ย้อมผ้า

TGO CFO FY20-077

ย้อมผ้า

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตถุงยางอนามัย,สารหล่อลื่น,แบ่งบรรจุภัณฑ์และการซื้อมาขายไป

TGO CFO FY20-078

ผลิตถุงยางอนามัย,สารหล่อลื่น,แบ่งบรรจุภัณฑ์และการซื้อมาขายไป

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ปิโตรเคมี

TGO CFO FY20-079

ปิโตรเคมี

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ปิโตรเคมี

TGO CFO FY20-02-080

ปิโตรเคมี

บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564

TGO CFO FY20-081

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
สกัดน้ำมันรำข้าวและรำสกัดน้ำมัน

TGO CFO FY20-02-082

สกัดน้ำมันรำข้าวและรำสกัดน้ำมัน

บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตสุราขาวและสุราผสม

TGO CFO FY20-02-083

ผลิตสุราขาวและสุราผสม

บริษัท ธนภักดี จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ทำน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์และผลิตน้ำมันผสมสำหรับปรุงอาหาร

TGO CFO FY20-084

ทำน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์และผลิตน้ำมันผสมสำหรับปรุงอาหาร

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษทุกชนิด

TGO CFO FY20-085

ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษทุกชนิด

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตเครื่องใชไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

TGO CFO FY20-086

ผลิตเครื่องใชไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท เบโค ไทย จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

TGO CFO FY20-087

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตอาหารสัตว์

TGO CFO FY20-088

ผลิตอาหารสัตว์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์สงขลา

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม/ผลิตเบียร์ โซดา-น้ำดื่ม

TGO CFO FY20-089

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม/ผลิตเบียร์ โซดา-น้ำดื่ม

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

TGO CFO FY20-090

ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

บริษัท พี.เจ. ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ขนส่งสินค้า

TGO CFO FY20-091

ขนส่งสินค้า

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี , คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์)

TGO CFO FY20-092

ท่าเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว (สารปิโตรเคมี , คลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์)

บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์

TGO CFO FY20-093

ผลิตชิ้นส่วนยานยนตร์

บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
สีย้อมและเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY20-05-094

สีย้อมและเคมีภัณฑ์

บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
ผลิตยางแท่ง

TGO CFO FY20-096

ผลิตยางแท่ง

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขายะลา

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
รัฐวิสาหกิจ

TGO CFO FY20-097

รัฐวิสาหกิจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

TGO CFO FY20-02-098

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
สถาบันการเงิน

TGO CFO FY20-04-099

สถาบันการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
สำนักงาน

TGO CFO FY20-04-101

สำนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ27/08/2563
วันที่หมดอายุ26/08/2564
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights