รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

845

บริษัท (ทั้งหมด)

164

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 845 รายการ

ปิโตรเคมี

TGO CFO FY21-02-182

ปิโตรเคมี

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

วันที่อนุมัติ27/10/2564
วันที่หมดอายุ26/10/2565
ปิโตรเคมี

TGO CFO FY21-02-183

ปิโตรเคมี

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โรงงานผลิตน้ำยางเอ็นบีอาร์ (NBR Latex))

วันที่อนุมัติ27/10/2564
วันที่หมดอายุ26/10/2565
ผลิตเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY21-02-186

ผลิตเคมีภัณฑ์

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตเมทิลเมตาครีเลต)

วันที่อนุมัติ27/10/2564
วันที่หมดอายุ26/10/2565
ผลิตพลาสติก

TGO CFO FY21-02-185

ผลิตพลาสติก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

วันที่อนุมัติ27/10/2564
วันที่หมดอายุ26/10/2565
ปิโตรเคมี

TGO CFO FY21-02-187

ปิโตรเคมี

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (สาขา 00001)

วันที่อนุมัติ27/10/2564
วันที่หมดอายุ26/10/2565
ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY21-188

ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

วันที่อนุมัติ27/10/2564
วันที่หมดอายุ26/10/2565
ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY21-189

ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

วันที่อนุมัติ27/10/2564
วันที่หมดอายุ26/10/2565
สถาบันการเงิน

TGO CFO FY21-05-091

สถาบันการเงิน

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ธนาคารพาณิชย์

TGO CFO FY21-02-092

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
สำนักงาน

TGO CFO FY21-05-093

สำนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565

TGO CFO FY21-094

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565

TGO CFO FY21-095

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565

TGO CFO FY21-111

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม ( 101 )

TGO CFO FY21-02-097

ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม ( 101 )

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY21-02-098

ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
การบริการ และสำนักงาน

TGO CFO FY21-02-099

การบริการ และสำนักงาน

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตซิลิโคนส์ฟลูอิดส์ สารซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ส และแบ่งบรรจุซิลิโคนโมโนเมอร์ส ซิลิโคนโอลิโคเมิร์ส ซิลิ

TGO CFO FY21-02-100

ผลิตซิลิโคนส์ฟลูอิดส์ สารซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ส และแบ่งบรรจุซิลิโคนโมโนเมอร์ส ซิลิโคนโอลิโคเมิร์ส ซิลิ

บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น

TGO CFO FY21-101

จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
อุตรสาหกรรมเคมี

TGO CFO FY21-102

อุตรสาหกรรมเคมี

บริษัท บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กลวด

TGO CFO FY21-103

ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กลวด

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights