รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

735

บริษัท (ทั้งหมด)

192

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

TGO CFO FY21-03-033

ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

TGO CFO FY21-03-030

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
ธนาคาร

TGO CFO FY21-031

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
ธนาคาร

TGO CFO FY21-04-032

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (อาคารสำนักงานใหญ่)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
โรงพิมพ์

TGO CFO FY21-034

โรงพิมพ์

บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
โรงไฟฟ้า

TGO CFO FY21-036

โรงไฟฟ้า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (Glow Energy Phase 1, Phase 2, CFB 3, Phase 4, Phase 5, GSPP 2, GSPP 3)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
โรงไฟฟ้า

TGO CFO FY21-035

โรงไฟฟ้า

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 1, 2, 3, 4 และ โรงไฟฟ้าศรีราชา

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
ให้บริการคลังน้ำมันและระบบท่อส่งน้ำมัน

TGO CFO FY21-03-037

ให้บริการคลังน้ำมันและระบบท่อส่งน้ำมัน

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
อุตสาหกรรมเบียร์, น้ำดื่ม, โซดาตราช้าง โซดาตราร็อคเมาเท็น และผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้

TGO CFO FY21-05-038

อุตสาหกรรมเบียร์, น้ำดื่ม, โซดาตราช้าง โซดาตราร็อคเมาเท็น และผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

TGO CFO FY21-06-039

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
วัสดุก่อสร้าง / ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

TGO CFO FY21-04-040

วัสดุก่อสร้าง / ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด

TGO CFO FY21-03-041

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
ผลิตเบเกอรี่

TGO CFO FY21-03-042

ผลิตเบเกอรี่

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานลาดกระบัง)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

TGO CFO FY21-03-043

อาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำ

บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
บริการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการให้เช่าสตูดิโอ รับบริหารและจัดกา

TGO CFO FY21-044

บริการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการให้เช่าสตูดิโอ รับบริหารและจัดกา

บริษัท ตาชำนิ จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
ผลิตท่อสแตนเลส

TGO CFO FY21-05-045

ผลิตท่อสแตนเลส

บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
ภาคการบริการ และสำนักงาน

TGO CFO FY21-046

ภาคการบริการ และสำนักงาน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
จัดหาและแปรรูปวัตถุดิบเหล็ก

TGO CFO FY21-03-047

จัดหาและแปรรูปวัตถุดิบเหล็ก

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
อุตสาหกรรมผลิตสี

TGO CFO FY21-02-048

อุตสาหกรรมผลิตสี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY21-02-049

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด

วันที่อนุมัติ27/05/2564
วันที่หมดอายุ26/05/2565
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights