รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

838

บริษัท (ทั้งหมด)

179

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 838 รายการ

สถาบันการเงิน

TGO CFO FY21-05-091

สถาบันการเงิน

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ธนาคารพาณิชย์

TGO CFO FY21-02-092

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
สำนักงาน

TGO CFO FY21-05-093

สำนักงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565

TGO CFO FY21-094

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565

TGO CFO FY21-095

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565

TGO CFO FY21-111

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม ( 101 )

TGO CFO FY21-02-097

ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม ( 101 )

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34 จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY21-02-098

ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
การบริการ และสำนักงาน

TGO CFO FY21-02-099

การบริการ และสำนักงาน

บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตซิลิโคนส์ฟลูอิดส์ สารซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ส และแบ่งบรรจุซิลิโคนโมโนเมอร์ส ซิลิโคนโอลิโคเมิร์ส ซิลิ

TGO CFO FY21-02-100

ผลิตซิลิโคนส์ฟลูอิดส์ สารซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ส และแบ่งบรรจุซิลิโคนโมโนเมอร์ส ซิลิโคนโอลิโคเมิร์ส ซิลิ

บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น

TGO CFO FY21-101

จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
อุตรสาหกรรมเคมี

TGO CFO FY21-102

อุตรสาหกรรมเคมี

บริษัท บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กลวด

TGO CFO FY21-103

ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กลวด

บริษัท ทาทา สตีล การผลิต(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างอัดและฉีดยางโอริง และชิ้นส่วนที่เป็นยางทุกชนิด

TGO CFO FY21-104

ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างอัดและฉีดยางโอริง และชิ้นส่วนที่เป็นยางทุกชนิด

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
อุตสาหกรรมการพิมพ์

TGO CFO FY21-105

อุตสาหกรรมการพิมพ์

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตฟิล์มและถุงพลาสติก (PLASTIC FILM , PLASTIC BAGS FOR GENERAL PURPOSE)

TGO CFO FY21-02-106

ผลิตฟิล์มและถุงพลาสติก (PLASTIC FILM , PLASTIC BAGS FOR GENERAL PURPOSE)

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตฟิล์มและถุงพลาสติก (PLASTIC FILM , PLASTIC BAGS FOR GENERAL PURPOSE)

TGO CFO FY21-107

ผลิตฟิล์มและถุงพลาสติก (PLASTIC FILM , PLASTIC BAGS FOR GENERAL PURPOSE)

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
การพิมพ์แผ่นฟิล์มพลาสติก, กระดาษ และซองบรรจุภัณฑ์

TGO CFO FY21-108

การพิมพ์แผ่นฟิล์มพลาสติก, กระดาษ และซองบรรจุภัณฑ์

บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
ผลิตใยสังเคราะห์และผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษโพลีเอสเตอร์

TGO CFO FY21-109

ผลิตใยสังเคราะห์และผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษโพลีเอสเตอร์

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
โทรคมนาคม

TGO CFO FY21-110

โทรคมนาคม

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่อนุมัติ26/08/2564
วันที่หมดอายุ25/08/2565
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights