รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

1,064

บริษัท (ทั้งหมด)

225

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 1,064 รายการ

ผลิตก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน และไฮโดรเจน

TGO CFO FY22-173

ผลิตก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน และไฮโดรเจน

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
อุตสาหกรรมผลิตสี

TGO CFO FY22-163

อุตสาหกรรมผลิตสี

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สมุทรปราการ

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
อสังหาริมทรัพย์

TGO CFO FY22-193

อสังหาริมทรัพย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง,น้ำส้มกรีนสปอต

TGO CFO FY22-06-149

ผลิตน้ำนมถั่วเหลือง,น้ำส้มกรีนสปอต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต), ปทุมธานี

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566

TGO CFO FY22-03-150

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
ผลิตสุราขาวและสุราผสม

TGO CFO FY22-02-151

ผลิตสุราขาวและสุราผสม

บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด, กาญจนบุรี

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจรตั้งแต

TGO CFO FY22-152

ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจรตั้งแต

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY22-03-153

ผลิตสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในเมือง จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและปลอดอากร

TGO CFO FY22-154

ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในเมือง จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและปลอดอากร

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
หลอมหล่ออลูมิเนียมแท่ง , คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

TGO CFO FY22-155

หลอมหล่ออลูมิเนียมแท่ง , คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
ผลิตอาหาร

TGO CFO FY22-156

ผลิตอาหาร

บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน), สมุทรสาคร

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

TGO CFO FY22-02-158

ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ23/08/2565
วันที่หมดอายุ22/08/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights