รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

1,150

บริษัท (ทั้งหมด)

274

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมด 1,150 รายการ

ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY23-082

ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) : โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน, ระยอง

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY23-083

ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน, ระยอง

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY23-084

ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) : โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงและชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง, ระยอง

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

TGO CFO FY23-085

ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) : โรงงานเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์, ระยอง

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY23-07-061

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY23-06-065

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY23-06-063

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์, นครสวรรค์

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY23-07-062

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา, นครราชสีมา

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY23-08-064

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี, ปทุมธานี

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

TGO CFO FY23-06-066

ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด, ชลบุรี

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เกลือแร่ และ น้ำดื่ม

TGO CFO FY23-06-013

ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เกลือแร่ และ น้ำดื่ม

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด, นครปฐม

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566

TGO CFO FY23-02-001

อื่นๆ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ

วันที่อนุมัติ29/11/2565
วันที่หมดอายุ28/11/2566
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights