ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 4 รายการ

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 2/2563 18 มีนาคม 2563 4 มีนาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เท่านั้น
2 3/2563 20 พฤษภาคม 2563 6 พฤษภาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
3 4/2563 23 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
4 5/2563 27 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights