ผู้ขายเครดิตชดเชย

ผู้ขายเครดิตชดเชย ทั้งหมด 52 รายการ

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66   38 407 000 Ext 1226  
ผู้ติดต่อ: คุณนฤภัททร์ คีรีมา

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานเดลต้า บางปู

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานเดลต้า บางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์:
โทรศัพท์: +66  27 092 800 Ext 5901  
ผู้ติดต่อ: คุณสำราญ ซังปาน

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ 2 โรงงานเดลต้าบางปู

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ 2 โรงงานเดลต้าบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  27 092 800 Ext 5901 
ผู้ติดต่อ: คุณสำราญ ซังปาน

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงของอาคาร ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงของอาคาร ณ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
อีเมลล์:
โทรศัพท์: +66  22 563 538  
ผู้ติดต่อ: คุณรจนา สุวรรณะบุณย์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED

บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  89 205 9261  
ผู้ติดต่อ: คุณธนะประสงค์ พันธุ์ไม้ , ดร.อมรชัย แจวเจริญวัฒนา

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  28 343 864  
ผู้ติดต่อ: คุณอนิรุทธ์ บุนยตีรณะ

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการบอยเลอร์ชีวมวล บมจ.สงขลาแคนนิ่ง

โครงการบอยเลอร์ชีวมวล บมจ.สงขลาแคนนิ่ง

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  074 334 005 Ext 8  
ผู้ติดต่อ: คุณกิตติศักดิ์ ศักดิ์พานิช , คุณฟารุส นุ้ยโสะ

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  81 860 8893 , 095 718 1323  
ผู้ติดต่อ: คุณธนานันต์ พงศ์ชัยประเสริฐ , คุณศิริพร หาญนึก

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูงของบริษัท ซีพีเอฟ อสร.แปดริ้ว

โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูงของบริษัท ซีพีเอฟ อสร.แปดริ้ว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66  38 592 300 Ext 403,408  
ผู้ติดต่อ: คุณศิริธร แสงใส

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงโดยบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงโดยบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66 38 925 000 Ext 2535  
ผู้ติดต่อ: คุณชัยวัฒน์ พุทธานันทเดช

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โรงงานเดลต้าบางปู

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โรงงานเดลต้าบางปู

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66 27 092 800 Ext 5901 
ผู้ติดต่อ: คุณสำราญ ซังปาน

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปลูกป่ายั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

โครงการปลูกป่ายั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

ปตท. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: -
โทรศัพท์: +66 25 372 517 
ผู้ติดต่อ: คุณณภัค กรรณสูต

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โครงการการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ณ วัดหนองจระเข้ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายอภิสิทธิ์  เสนาวงค์
อีเมลล์: abhist.s@tgo.or.th
โทรศัพท์: +66 2141 9844 
ผู้ติดต่อ: คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการนำ CO2 ที่ปล่อยสู่บรรยากาศกลับมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต โดย บริษัท จ

โครงการนำ CO2 ที่ปล่อยสู่บรรยากาศกลับมาทำให้บริสุทธิ์ และใช้ในการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต โดย บริษัท จ

บริษัท จีเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด
อีเมลล์: Chonlatha.k@genius-Intso.com
โทรศัพท์: +66 2 2 805 6820
ผู้ติดต่อ: คุณชลธา ไกรวัตนุสสรณ์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

การปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

บริษัท เพรสิเด้นท์ โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
อีเมล์: ratcharoth@presidentht.com
โทรศัพท์: +66 2 656 0777 Ext 3167
ผู้ติดต่อ: คุณธนภัทร ลี้จินดา , คุณรัชโรจน์ วิลาพันธ์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คาแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.คาแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
อีเมลล์: Pat-Pim@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 43 473 915 
ผู้ติดต่อ: คุณหาญ อุปถัมภ์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

Methane Recovery from Wastewater at Thai Wah Tapioca Starch Factory

Methane Recovery from Wastewater at Thai Wah Tapioca Starch Factory

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
อีเมล์: Winyu.k@thaiwah.com
โทรศัพท์: +66 44 471 368-9
ผู้ติดต่อ: นายวิญญู คำรังษี

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนี

โครงการปรับเปลี่ยนระบบการส่องสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน โดย บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนี

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
อีเมลล์: Naruphat.K@unithai.com
โทรศัพท์: +66 38 407 000 ต่อ 1226 
ผู้ติดต่อ: คุณนฤภัททร์ คีรีมา

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: Somkiatw@homepro.co.th
โทรศัพท์: +66 2 832 1060 
ผู้ติดต่อ: คุณสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาด 500 kW

โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาด 500 kW

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
อีเมลล์: napat_j@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 87-513-8282
ผู้ติดต่อ: ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนใบพัดระบบหล่อเย็น

โครงการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนใบพัดระบบหล่อเย็น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อีเมลล์: Natchatheeya.b@gpscgroup.com
โทรศัพท์: +66 38 974 316 
ผู้ติดต่อ: คุณนัทชธีร์ญา บัวสรวง

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตไฟฟ้าจากลม หาดกังหัน 126 เมกะวัตต์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากลม หาดกังหัน 126 เมกะวัตต์

บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด 
อีเมลล์: chatrapon.s@energyabsolute.co.th
โทรศัพท์: +66 2 248 2488-92 
ผู้ติดต่อ: คุณฉัตรพล ศรีปทุม

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อีเมลล์: kanchanit.p@egat.co.th, nutdanai.u@egat.co.th
โทรศัพท์: +66 2 436 1142
ผู้ติดต่อ: คุณกานต์ชนิต พงษ์เพชร , คุณณัฐดนัย อุทธจักร

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

KhlongRuea Off-Grid Hydropower Project

KhlongRuea Off-Grid Hydropower Project

คุณสาธิต  เนียมสุวรรณ ผู้จัดการ
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มือถือ 065-724 6117 โทรศัพท์ 0-2141 9843 โทรสาร 0-2143 8404 
E-mail Sathit.ni@tgo.or.th 

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

การรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลับมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่าเชียงทอง

การรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลับมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่าเชียงทอง

บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด
อีเมลล์: Lge.mayuree@gmail.com
มือถือ: +66 82 762 9249, +66 82 762 9244
ผู้ติดต่อ: คุณมยุรี บุณยฤทธิ์ , คุณประยุทธ์ ถนอมบุญ

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โรงปุ๋ยอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้และใบไม้ กรุงเทพมหานคร

โรงปุ๋ยอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้และใบไม้ กรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
อีเมลล์: suthisap@gmail.com, suwannajung@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 2 246 1981, +66 2 246 0335 
ผู้ติดต่อ: คุณสุธิศา พรเพิ่มพูน

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารตลาดร่มสัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลล์: Alongkorn.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์: +66 5 394 2007  
ผู้ติดต่อ: คุณอลงกรณ์ ศิริพัฒน์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (มหาชน) จำกัด
อีเมลล์: ingon513@gmail.com
โทรศัพท์: +66 3 633 9111  
ผู้ติดต่อ:คุณสิริรัตน์ เกิดรัตนศักดิ์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

The Renewable Energy from Distillery Slop Project, Ubon Ratchathani Province

The Renewable Energy from Distillery Slop Project, Ubon Ratchathani Province

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
อีเมลล์: Apirux.a@thaibev.com
โทรศัพท์: +66 2 785 7090 
ผู้ติดต่อ: คุณฐิตาภา ยศธแสนย์

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

โครงการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร บริษัทแม่ทา พีดี จำกัด

โครงการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร บริษัทแม่ทา พีดี จำกัด

บริษัท แม่ทาพีดี จำกัด
อีเมลล์: mai_4408146@hotmail.com
โทรศัพท์: +66 5 324 2959 
ผู้ติดต่อ: คุณธนวัต กัลป์ยานจารี

รายละเอียดโครงการ: ดาวน์โหลด

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights