ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ - รายการสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณุปการ แห่งที่ 1)

TGO CFR FY21-006-022

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณุปการ แห่งที่ 1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 1)

TGO CFR FY21-006-021

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

TGO CFR FY21-006-024

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

TGO CFR FY21-006-02-023

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

น้ำปราศจากแร่ธาตุ 1 m3 (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3)

TGO CFR FY21-006-025

น้ำปราศจากแร่ธาตุ 1 m3 (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

น้ำดื่มตราคริสตัล บรรจุขวดพีอีที ขนาด 600 ลบ.ซม. 1 ขวด

TGO CFR FY21-005-020

น้ำดื่มตราคริสตัล บรรจุขวดพีอีที ขนาด 600 ลบ.ซม. 1 ขวด

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

ขนมจีบปู 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

TGO CFR FY21-007-027

ขนมจีบปู 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

ขนมจีบกุ้ง 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

TGO CFR FY21-007-026

ขนมจีบกุ้ง 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับ

TGO CFR FY21-008-028

สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับ

โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG-51T เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 250 กิโลกรัม ENDLESS PACK

TGO CFP FY21-001-001

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG-51T เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 250 กิโลกรัม ENDLESS PACK

บริษัท โกเบลโก้ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC RB-26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2x350 mm ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-002-002

ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC RB-26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2x350 mm ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด

เอทธิลีนออกไซด์ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-003-003

เอทธิลีนออกไซด์ 1 กิโลกรัม

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ลูกสุกรหย่านม ซีพี 1 ตัว

TGO CFR FY21-004-004

ลูกสุกรหย่านม ซีพี 1 ตัว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

ลูกสุกรหย่านม ซีพี-คูโรบูตะ 1 ตัว

TGO CFR FY21-004-005

ลูกสุกรหย่านม ซีพี-คูโรบูตะ 1 ตัว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

สุกรขุน ซีพี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-006

สุกรขุน ซีพี 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

สุกรขุน ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-007

สุกรขุน ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

หมูซีก ซีพี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-008

หมูซีก ซีพี 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

หมูซีก ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-009

หมูซีก ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่เย็น

TGO CFR FY21-004-010

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่เย็น

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-011

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูสามชั้นสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-012

เนื้อหมู “หมูสามชั้นสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “เบคอน ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-013

เนื้อหมู “เบคอน ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “สันคอหมูสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-014

เนื้อหมู “สันคอหมูสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่เย็น

TGO CFR FY21-004-015

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่เย็น

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-016

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “ซี่โครงหั่นซุป (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-017

เนื้อหมู “ซี่โครงหั่นซุป (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “สันนอกสไลซ์ (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-018

เนื้อหมู “สันนอกสไลซ์ (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เสือ กาวซีเมนต์ชมพู ปูหินอ่อน หินแกรนิต 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-061

เสือ กาวซีเมนต์ชมพู ปูหินอ่อน หินแกรนิต 20 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ กาวยาแนว (สูตรใช้ white cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-063

เสือ กาวยาแนว (สูตรใช้ white cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ กาวยาแนว สูตรเพิ่มสารทนกรด (สูตรใช้ grey cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-064

เสือ กาวยาแนว สูตรเพิ่มสารทนกรด (สูตรใช้ grey cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ ทุกสี 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-065

เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ ทุกสี 20 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ เดคอร์ ฉาบสีผิวเรียบ ทุกสี 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-066

เสือ เดคอร์ ฉาบสีผิวเรียบ ทุกสี 20 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 ผง 1 ตัน

TGO CFR FY20-011-067

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 ผง 1 ตัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-043

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-044

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-045

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-046

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-047

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-048

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-049

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-050

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานหล่อ เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-051

ปูนงานหล่อ เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานหล่อ เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-052

ปูนงานหล่อ เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-054

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-055

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-056

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-057

เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-058

เสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เสือ ซีเมนต์ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-059

เสือ ซีเมนต์ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 510 วี ขนาด 1 ตัน

TGO CFR FY20-013-133

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 510 วี ขนาด 1 ตัน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 510 วี ขนาด 30 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-013-133

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 510 วี ขนาด 30 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 511 วี ขนาด 1 ตัน

TGO CFR FY20-013-134

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 511 วี ขนาด 1 ตัน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 511 วี ขนาด 30 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-013-135

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 511 วี ขนาด 30 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 513 วี ขนาด 1 ตัน

TGO CFR FY20-013-136

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 513 วี ขนาด 1 ตัน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 513 วี ขนาด 30 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-013-137

อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 513 วี ขนาด 30 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

สารให้ความหวานอมอลตี้ ไซรัป 70/85, สารให้ ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้าเชื่อม มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-138

สารให้ความหวานอมอลตี้ ไซรัป 70/85, สารให้ ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้าเชื่อม มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

สารให้ความหวานอมอลตี้ ไซรัป 70/85, สารให้ ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้าเชื่อม มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 100 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-139

สารให้ความหวานอมอลตี้ ไซรัป 70/85, สารให้ ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้าเชื่อม มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 100 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

สารให้ความหวานอมอลตี้ ไซรัป 70/85, สารให้ ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้าเชื่อม มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 275 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-140

สารให้ความหวานอมอลตี้ ไซรัป 70/85, สารให้ ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้าเชื่อม มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 275 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-141

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-142

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-143

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 860 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-144

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 860 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-014-145

สารให้ความหวานคริสตัลไลน์ มอลติทอล (มัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 กิโลกรัม

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY19-007-013

ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง ชนิดขวด PET ขนาด 1 ลิตร

TGO CFR FY18-022-220

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง ชนิดขวด PET ขนาด 1 ลิตร

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง บรรจุรถแทงค์

TGO CFR FY18-022-219

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราผึ้ง บรรจุรถแทงค์

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 180 กรัม

TGO CFR FY18-2-013-1

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 180 กรัม

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG -50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY18-015-201

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG -50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 20 กิโลกรัม

บริษัท โกเบ มิกไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG -50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 300 กิโลกรัม ENDLESS PACK

TGO CFR FY18-015-202

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG -50 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 300 กิโลกรัม ENDLESS PACK

บริษัท โกเบ มิกไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 500 กรัม

TGO CFR FY18-013-194

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 500 กรัม

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 2700 กรัม

TGO CFR FY18-013-195

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 2700 กรัม

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H350

TGO CFR FY18-014-197

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H350

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H350E

TGO CFR FY18-014-198

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H350E

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 42 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

TGO CFR FY18-2-011-1

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 42 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง)

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 70 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

TGO CFR FY18-2-011-1

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขนาด 70 ซีซี (โรงงานปิ่นทอง)

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปิ่นทอง)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

TGO CFR 15-005-011

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL8420A

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

TGO CFR FY18-2-010-1

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7420D1

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9630U2

TGO CFR FY18-010-187

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL9630U2

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights