บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

114

บริษัท
(ทั้งหมด)

875

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

46

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

331

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,708,733

tCO2e

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 875 รายการ

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 550 ml

TGO CFR FY22-007-02-030

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 550 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 850 ml

TGO CFR FY22-007-02-031

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 850 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนกลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml

TGO CFR FY22-007-03-033

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนกลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml

TGO CFR FY22-007-02-034

ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml

TGO CFR FY22-007-032

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), DL2047G

TGO CFR FY22-008-035

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), DL2047G

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด, กรุงเทพฯ

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5220G

TGO CFR FY22-008-036

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5220G

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด, กรุงเทพฯ

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5400G

TGO CFR FY22-008-037

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5400G

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด, กรุงเทพฯ

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5401G

TGO CFR FY22-008-038

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5401G

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด, กรุงเทพฯ

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5500G

TGO CFR FY22-008-039

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), EL5500G

บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด, กรุงเทพฯ

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุขวด PET ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

TGO CFR FY22-002-02-002

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุขวด PET ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด, ปทุมธานี

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุถุง LLDPE ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

TGO CFR FY22-002-02-003

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุถุง LLDPE ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด, ปทุมธานี

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุถุง LLDPE ปริมาตรสุทธิ 800 มิลลิลิตร

TGO CFR FY22-002-004

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุถุง LLDPE ปริมาตรสุทธิ 800 มิลลิลิตร

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด, ปทุมธานี

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุ Bag in Box ปริมาตรสุทธิ 13.75 ลิตร

TGO CFR FY22-002-005

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุ Bag in Box ปริมาตรสุทธิ 13.75 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด, ปทุมธานี

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุ Bag in Box ปริมาตรสุทธิ 18 ลิตร

TGO CFR FY22-002-006

น้ำมันปาล์มโอเลอิน จากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราเกสร บรรจุ Bag in Box ปริมาตรสุทธิ 18 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด, ปทุมธานี

น้ำมันเมล็ดในปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราดอกไม้ บรรจุถุง LLDPE ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

TGO CFR FY22-002-007

น้ำมันเมล็ดในปาล์มผ่านกรรมวิธี ตราดอกไม้ บรรจุถุง LLDPE ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด, ปทุมธานี

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุโดยขวด PET ปริมาตรสุทธิ 250 มล.

TGO CFR FY22-003-008

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุโดยขวด PET ปริมาตรสุทธิ 250 มล.

ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สมุทรปราการ

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุโดยขวด PET ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

TGO CFR FY22-003-009

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุโดยขวด PET ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สมุทรปราการ

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุโดย FILM PLASTIC BAG ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

TGO CFR FY22-003-010

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุโดย FILM PLASTIC BAG ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร

ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สมุทรปราการ

น้ำมันทานตะวัน 100% ผ่านกรรมวิธี บรรจุโดยขวด PET ตราหยกเอ็กซ์ตร้า

TGO CFR FY22-003-011

น้ำมันทานตะวัน 100% ผ่านกรรมวิธี บรรจุโดยขวด PET ตราหยกเอ็กซ์ตร้า

ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), สมุทรปราการ

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights