บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

94

บริษัท
(ทั้งหมด)

603

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

54

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

372

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,295,175

tCO2e

น้ำตาลทองธรรมชาติ ตราลิน 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-006-037

น้ำตาลทองธรรมชาติ ตราลิน 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราลิน 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-007-036

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราลิน 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 25 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-003-005

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 25 กิโลกรัม

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 30 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-003-006

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 30 กิโลกรัม

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-003-007

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 500 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-003-008

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 500 กิโลกรัม

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 850 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-003-009

แป้งมันสำปะหลังดิบแห้ง (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 850 กิโลกรัม

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

แป้งมันสำปะหลังดิบหมาด (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 900 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-003-010

แป้งมันสำปะหลังดิบหมาด (เกรดอุตสาหกรรม) ขนาด 900 กิโลกรัม

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

ไอน้ำ

TGO CFR FY20-005-020

ไอน้ำ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน): นิคมมาบตาพุด (PHASE1, PHASE2)

น้ำสะอาด

TGO CFR FY20-005-2-0

น้ำสะอาด

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน): นิคมมาบตาพุด (PHASE1, PHASE2)

บิ๊กเปาหมูสับ

TGO CFR FY20-002-003

บิ๊กเปาหมูสับ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็ม

TGO CFR FY20-002-004

บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็ม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุกระป๋อง 325 ml

TGO CFR FY20-001-2-0

สปอนเซอร์ ออริจินัล บรรจุกระป๋อง 325 ml

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ชาขาวเพียวริคุ มิกซ์ เบอร์รี่ บรรจุขวด PET 350 ml

TGO CFR FY20-001-002

ชาขาวเพียวริคุ มิกซ์ เบอร์รี่ บรรจุขวด PET 350 ml

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 17-18% ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-011

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 17-18% ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 17-18% ปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-012

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 17-18% ปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 23-25% ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-013

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 23-25% ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 23-25% ปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-014

กะทิน้ำสำเร็จรูป ยูเอชที บรรจุในถุงปลอดเชื้อ ไขมัน 23-25% ปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ บรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 % ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-015

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ บรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 % ปริมาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ บรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 % ปริมาตรสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-016

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ บรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 % ปริมาตรสุทธิ 1,000 มิลลิลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ ไม่มีวัตถุกันเสีย บรรจุในถุงพลาสติกไขมัน17-18% ปริมาตรสุทธิ1,000 มิลลิลิตรตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-017

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ ไม่มีวัตถุกันเสีย บรรจุในถุงพลาสติกไขมัน17-18% ปริมาตรสุทธิ1,000 มิลลิลิตรตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ บรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 % ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-018

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ บรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 % ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ ไม่มีวัตถุกันเสียบรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 %   ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

TGO CFR FY20-004-019

กะทิน้ำสำเร็จรูป พาสเจอร์ไรส์ ไม่มีวัตถุกันเสียบรรจุในถุงพลาสติก ไขมัน 17-18 % ปริมาตรสุทธิ 10 ลิตร ตราชาวเกาะ

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 125 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY20-006-022

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 125 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 150 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY20-006-023

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 150 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 180 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY20-006-024

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 180 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 200 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY20-006-025

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 200 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 250 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY20-006-026

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคมินิ 250 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 150 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY20-006-027

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 150 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 200 มิลลิลิตร)

TGO CFR FY20-006-028

กล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ สำหรับเครื่องดื่มและอาหารเหลว (คอมบิบล็อคสมอลล์ 200 มิลลิลิตร)

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights