บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

112

บริษัท
(ทั้งหมด)

818

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

49

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

304

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,708,733

tCO2e

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 818 รายการ

แผ่นอะคริลิกเกรดดีเอ็ก

TGO CFR FY21-021-02-093

แผ่นอะคริลิกเกรดดีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

แผ่นอะคริลิกเกรดแอลเอ็ก

TGO CFR FY21-021-02-092

แผ่นอะคริลิกเกรดแอลเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

แผ่นอะคริลิกเกรดแอล

TGO CFR FY21-021-02-095

แผ่นอะคริลิกเกรดแอล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

แผ่นอะคริลิกเกรดพีเอ็ก

TGO CFR FY21-021-02-094

แผ่นอะคริลิกเกรดพีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดใช้งานทั่วไป เกรด THF77

TGO CFR FY21-023-103

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดใช้งานทั่วไป เกรด THF77

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดใช้งานทั่วไป เกรด TNG-7000

TGO CFR FY21-023-104

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดใช้งานทั่วไป เกรด TNG-7000

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H350

TGO CFR FY21-023-101

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H350

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H950

TGO CFR FY21-023-102

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดทนแรงกระแทกสูง เกรด H950

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรคลาสสิค ผสมน้ำตาลกรวด ขนาด 42 มล.

TGO CFR FY21-024-02-105

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรคลาสสิค ผสมน้ำตาลกรวด ขนาด 42 มล.

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรไซลิทอล น้ำตาล 0% ขนาด 42 มล.

TGO CFR FY21-024-02-107

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรไซลิทอล น้ำตาล 0% ขนาด 42 มล.

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรคลาสสิค ผสมน้ำตาลกรวด ขนาด 70 มล.

TGO CFR FY21-024-02-106

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรคลาสสิค ผสมน้ำตาลกรวด ขนาด 70 มล.

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรไซลิทอล น้ำตาล 0% ขนาด 70 มล.

TGO CFR FY21-024-02-108

เครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูป สูตรไซลิทอล น้ำตาล 0% ขนาด 70 มล.

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

TGO CFR FY21-022-02-097

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

TGO CFR FY21-022-02-098

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

TGO CFR FY21-022-02-099

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

TGO CFR FY21-022-02-100

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

TGO CFR FY21-022-02-096

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2026K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

โมโนเอทานอลเอมีน (MEA)

TGO CFR FY21-017-02-080

โมโนเอทานอลเอมีน (MEA)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ไดเอทานอลเอมีน (DEA)

TGO CFR FY21-017-02-081

ไดเอทานอลเอมีน (DEA)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA)

TGO CFR FY21-017-02-082

ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights