บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

127

บริษัท
(ทั้งหมด)

921

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

52

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

353

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,708,733

tCO2e

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 921 รายการ

อินทรีดำ (ชนิดถุง)

TGO CFR FY22-025-079

อินทรีดำ (ชนิดถุง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีเพชร (ชนิดถุง)

TGO CFR FY22-025-03-075

อินทรีเพชร (ชนิดถุง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีเพชรพลัส (ชนิดถุง)

TGO CFR FY22-025-03-076

อินทรีเพชรพลัส (ชนิดถุง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีแดง (ชนิดถุง)

TGO CFR FY22-025-03-077

อินทรีแดง (ชนิดถุง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีปูนเขียว (ชนิดถุง)

TGO CFR FY22-025-03-078

อินทรีปูนเขียว (ชนิดถุง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีซูเปอร์ (ชนิดถุง)

TGO CFR FY22-025-03-080

อินทรีซูเปอร์ (ชนิดถุง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีเพชร (ชนิดผง)

TGO CFR FY22-025-03-083

อินทรีเพชร (ชนิดผง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีเพชร Quick Cast (ชนิดผง)

TGO CFR FY22-025-084

อินทรีเพชร Quick Cast (ชนิดผง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีดำ (ชนิดผง)

TGO CFR FY22-025-02-085

อินทรีดำ (ชนิดผง)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีเพชร (Big Bag)

TGO CFR FY22-025-081

อินทรีเพชร (Big Bag)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

อินทรีเพชรพลัส (Big Bag)

TGO CFR FY22-025-082

อินทรีเพชรพลัส (Big Bag)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), สระบุรี

ไฟฟ้า

TGO CFR FY22-023-073

ไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด, สระบุรี

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights