บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

103

บริษัท
(ทั้งหมด)

742

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

50

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

293

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,708,733

tCO2e

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณุปการ แห่งที่ 1)

TGO CFR FY21-006-022

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณุปการ แห่งที่ 1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 1)

TGO CFR FY21-006-021

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

TGO CFR FY21-006-024

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

TGO CFR FY21-006-02-023

ไอน้ำ 1 GJ (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 2)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

น้ำปราศจากแร่ธาตุ 1 m3 (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3)

TGO CFR FY21-006-025

น้ำปราศจากแร่ธาตุ 1 m3 (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 3)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

น้ำดื่มตราคริสตัล บรรจุขวดพีอีที ขนาด 600 ลบ.ซม. 1 ขวด

TGO CFR FY21-005-020

น้ำดื่มตราคริสตัล บรรจุขวดพีอีที ขนาด 600 ลบ.ซม. 1 ขวด

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

ขนมจีบปู 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

TGO CFR FY21-007-027

ขนมจีบปู 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

ขนมจีบกุ้ง 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

TGO CFR FY21-007-026

ขนมจีบกุ้ง 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับ

TGO CFR FY21-008-028

สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับ

โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG-51T  เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 250 กิโลกรัม ENDLESS PACK

TGO CFP FY21-001-001

ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม FAMILIARC MG-51T เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร ขนาด 250 กิโลกรัม ENDLESS PACK

บริษัท โกเบลโก้ มิก ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC RB-26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2x350 mm ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-002-002

ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไม่เจือและเกรนละเอียดด้วยการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ FAMILIARC RB-26 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2x350 mm ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

บริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด

เอทธิลีนออกไซด์ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-003-003

เอทธิลีนออกไซด์ 1 กิโลกรัม

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ลูกสุกรหย่านม ซีพี 1 ตัว

TGO CFR FY21-004-004

ลูกสุกรหย่านม ซีพี 1 ตัว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

ลูกสุกรหย่านม ซีพี-คูโรบูตะ 1 ตัว

TGO CFR FY21-004-005

ลูกสุกรหย่านม ซีพี-คูโรบูตะ 1 ตัว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

สุกรขุน ซีพี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-006

สุกรขุน ซีพี 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

สุกรขุน ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-007

สุกรขุน ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

หมูซีก ซีพี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-008

หมูซีก ซีพี 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

หมูซีก ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY21-004-009

หมูซีก ซีพี-คูโรบูตะ 1 กิโลกรัม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่เย็น

TGO CFR FY21-004-010

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่เย็น

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-011

เนื้อหมู “หมูบด ตรา ซีพี” 1,000 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูสามชั้นสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-012

เนื้อหมู “หมูสามชั้นสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “เบคอน ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-013

เนื้อหมู “เบคอน ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “สันคอหมูสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-014

เนื้อหมู “สันคอหมูสไลซ์ ตรา ซีพี” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่เย็น

TGO CFR FY21-004-015

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่เย็น

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-016

เนื้อหมู “หมูบด (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “ซี่โครงหั่นซุป (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-017

เนื้อหมู “ซี่โครงหั่นซุป (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 1,000 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “สันนอกสไลซ์ (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 500 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-018

เนื้อหมู “สันนอกสไลซ์ (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 500 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เนื้อหมู “เบคอน (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 250 กรัม แช่แข็ง

TGO CFR FY21-004-019

เนื้อหมู “เบคอน (หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ)” 250 กรัม แช่แข็ง

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00002)

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-060

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ กาวซีเมนต์ชมพู ปูหินอ่อน หินแกรนิต 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-061

เสือ กาวซีเมนต์ชมพู ปูหินอ่อน หินแกรนิต 20 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights