บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

135

บริษัท
(ทั้งหมด)

964

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

56

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

361

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,708,733

tCO2e

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 964 รายการ

ยางแท่ง STR10

TGO CFR FY23-001-02-0001

ยางแท่ง STR10

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด, ชลบุรี

ยางแท่ง STR20

TGO CFR FY23-001-02-0002

ยางแท่ง STR20

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด, ชลบุรี

ฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 100 ม.

TGO CFR FY23-003-0006

ฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 100 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม.

TGO CFR FY23-003-0004

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 60 ม.

TGO CFR FY23-003-0005

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 60 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

เค้กบัตเตอร์วานิลลา ขนาด 32 กรัม

TGO CFR FY23-002-0003

เค้กบัตเตอร์วานิลลา ขนาด 32 กรัม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), สมุทรปราการ

ไฟฟ้า (GEN Ph1-2)

TGO CFR FY23-004-0007

ไฟฟ้า (GEN Ph1-2)

กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ไฟฟ้า

TGO CFR FY23-005-0008

ไฟฟ้า

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

น้ำกรองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

TGO CFR FY23-005-0009

น้ำกรองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ผงพลาสติก PTA

TGO CFR FY23-006-0010

ผงพลาสติก PTA

บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด, ระยอง

น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร

TGO CFR FY23-008-0034

น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด, เชียงใหม่

น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 1500 มิลลิลิตร

TGO CFR FY23-008-0035

น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 1500 มิลลิลิตร

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด, เชียงใหม่

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights