บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

137

บริษัท
(ทั้งหมด)

982

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

57

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

377

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

2,772,319

tCO2e

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 982 รายการ

แอล เพียว 95 บรรจุขวด ขนาด 0.45 ลิตร

TGO CFR FY23-014-0057

แอล เพียว 95 บรรจุขวด ขนาด 0.45 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 18 ลิตร

TGO CFR FY23-014-0058

แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 18 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

แอล เพียว 95 บรรจุปีบ 18 ลิตร

TGO CFR FY23-014-0059

แอล เพียว 95 บรรจุปีบ 18 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 200 ลิตร

TGO CFR FY23-014-0060

แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 200 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

แอล เพียว 95 รถ Tank

TGO CFR FY23-014-0061

แอล เพียว 95 รถ Tank

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

น้ำมันปาล์มดิบ

TGO CFR FY23-013-0056

น้ำมันปาล์มดิบ

บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด, นครศรีธรรมราช

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 20 ซม. ยาว 600 ม.

TGO CFR FY23-012-0050

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 20 ซม. ยาว 600 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 25 ซม. ยาว 600 ม.

TGO CFR FY23-012-0051

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 25 ซม. ยาว 600 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 600 ม.

TGO CFR FY23-012-0052

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 30 ซม. ยาว 600 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 35 ซม. ยาว 600 ม.

TGO CFR FY23-012-0053

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 35 ซม. ยาว 600 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 40 ซม. ยาว 600 ม.

TGO CFR FY23-012-0054

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 40 ซม. ยาว 600 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 45 ซม. ยาว 600 ม.

TGO CFR FY23-012-0055

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เอ็ม แรป รุ่น อุตสาหกรรม หน้ากว้าง 45 ซม. ยาว 600 ม.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights