บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

104

บริษัท
(ทั้งหมด)

761

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

48

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

277

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,708,733

tCO2e

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 2 16 TH)

TGO CFR FY21-010-033

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 2 16 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 3 TH)

TGO CFR FY21-010-02-034

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 3 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 4 TH)

TGO CFR FY21-010-035

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 4 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 5 TH)

TGO CFR FY21-010-02-036

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 5 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 6 TH)

TGO CFR FY21-010-02-037

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 6 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 7 TH)

TGO CFR FY21-010-02-038

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 7 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LT 07 TH)

TGO CFR FY21-010-02-039

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LT 07 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 9 TH)

TGO CFR FY21-010-02-040

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 9 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 10 TH)

TGO CFR FY21-010-02-041

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 10 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 11 TH)

TGO CFR FY21-010-02-042

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 11 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 12 TH)

TGO CFR FY21-010-02-043

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 12 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 30 TH)

TGO CFR FY21-010-044

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 30 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 3)

TGO CFR FY21-010-045

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 3)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 5)

TGO CFR FY21-010-046

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 5)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 6)

TGO CFR FY21-010-047

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 6)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 7)

TGO CFR FY21-010-048

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 7)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 8)

TGO CFR FY21-010-049

แฟตตี้แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Lutensol® TO 8)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

แบรนด์ ซุปไก่สกัด ขนาด 42 มิลลิลิตร

TGO CFR FY21-012-03-051

แบรนด์ ซุปไก่สกัด ขนาด 42 มิลลิลิตร

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

แบรนด์ ซุปไก่สกัด ขนาด 70 มิลลิลิตร

TGO CFR FY21-012-03-052

แบรนด์ ซุปไก่สกัด ขนาด 70 มิลลิลิตร

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณุปการ แห่งที่ 1)

TGO CFR FY21-006-022

ไฟฟ้า 1 MWh (โครงการศูนย์ผลิตสาธารณุปการ แห่งที่ 1)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights