บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

109

บริษัท
(ทั้งหมด)

800

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

47

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

288

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,708,733

tCO2e

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 800 รายการ

โมโนเอทานอลเอมีน (MEA)

TGO CFR FY21-017-02-080

โมโนเอทานอลเอมีน (MEA)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ไดเอทานอลเอมีน (DEA)

TGO CFR FY21-017-02-081

ไดเอทานอลเอมีน (DEA)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA)

TGO CFR FY21-017-02-082

ครูด ไดเอทานอลเอมีน (Crude DEA)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ไตรเอทานอลเอมีน 99 (TEA99)

TGO CFR FY21-017-02-083

ไตรเอทานอลเอมีน 99 (TEA99)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

เอมีน เอ็น-1

TGO CFR FY21-017-02-084

เอมีน เอ็น-1

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ไตรเอทานอลเอมีน 85 (TEA85)

TGO CFR FY21-017-02-085

ไตรเอทานอลเอมีน 85 (TEA85)

บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุถุง ขนาด 1 ลิตร ตรารินทิพย์

TGO CFR FY21-018-086

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี บรรจุถุง ขนาด 1 ลิตร ตรารินทิพย์

บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 180 กรัม

TGO CFR FY21-019-03-087

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 180 กรัม

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 500 กรัม

TGO CFR FY21-019-02-088

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 500 กรัม

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 2700 กรัม

TGO CFR FY21-019-02-089

เส้นหมี่อบแห้ง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไวไว ขนาด 2700 กรัม

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ พรี-คัต

TGO CFR FY21-020-03-091

แฟตตี้แอลกอฮอล์ พรี-คัต

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด

แฟตตี้แอลกอฮอล์ เมน-คัต

TGO CFR FY21-020-02-090

แฟตตี้แอลกอฮอล์ เมน-คัต

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด

น้ำมันปาล์มดิบ

TGO CFR FY21-013-053

น้ำมันปาล์มดิบ

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส โคล่า บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

TGO CFR FY21-015-060

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส โคล่า บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นส้ม บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

TGO CFR FY21-015-061

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นส้ม บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

TGO CFR FY21-015-062

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นครีมโซดา บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

TGO CFR FY21-015-063

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นครีมโซดา บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นเกรปเบอร์รี่ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

TGO CFR FY21-015-064

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นเกรปเบอร์รี่ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

TGO CFR FY21-015-065

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส เพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 330 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส โคล่า บรรจุขวดแก้ว ขนาด 465 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

TGO CFR FY21-015-066

เครื่องดื่มน้ำอัดลม เอส โคล่า บรรจุขวดแก้ว ขนาด 465 มิลลิลิตร (โรงงานปทุมธานี)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights