บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

97

บริษัท
(ทั้งหมด)

714

ผลิตภัณฑ์
(ทั้งหมด)

49

บริษัท
(อยู่ในอายุสัญญา)

419

ผลิตภัณฑ์
(อยู่ในอายุสัญญา)

ปริมาณ CFR (tonCO2e)

72,623,731

tCO2e

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-060

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ กาวซีเมนต์ชมพู ปูหินอ่อน หินแกรนิต 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-061

เสือ กาวซีเมนต์ชมพู ปูหินอ่อน หินแกรนิต 20 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ กาวยาแนว (สูตรใช้ grey cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-062

เสือ กาวยาแนว (สูตรใช้ grey cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ กาวยาแนว (สูตรใช้ white cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-063

เสือ กาวยาแนว (สูตรใช้ white cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ กาวยาแนว สูตรเพิ่มสารทนกรด (สูตรใช้ grey cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-064

เสือ กาวยาแนว สูตรเพิ่มสารทนกรด (สูตรใช้ grey cement) ทุกสี 1 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ ทุกสี 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-065

เสือ เดคอร์ ฉาบสีเท็กซ์เจอร์ ทุกสี 20 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ เดคอร์ ฉาบสีผิวเรียบ ทุกสี 20 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-011-066

เสือ เดคอร์ ฉาบสีผิวเรียบ ทุกสี 20 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 ผง 1 ตัน

TGO CFR FY20-011-067

เสือ มอร์ตาร์ ก่อ ชนิด 50 ผง 1 ตัน

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-043

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-044

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-045

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-046

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-047

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-048

ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮ บริด บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-049

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-050

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานหล่อ เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-051

ปูนงานหล่อ เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนงานหล่อ เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-052

ปูนงานหล่อ เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-053

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี แบบบัลค์ ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-054

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี ขนาด 1000 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-055

ปูนทนน้ำทะเล เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-056

ปูนทนน้ำเค็ม ดินเค็ม เอสซีจี บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-057

เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-058

เสือ ซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เสือ ซีเมนต์ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-010-02-059

เสือ ซีเมนต์ ซูเปอร์ ก่อ ฉาบ เท บรรจุถุง ขนาด 40 กิโลกรัม

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-012-03-072

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D2 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL6420A 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-012-02-068

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL6420A 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-012-03-069

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410A 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D	1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-012-03-070

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1 1 กิโลกรัม

TGO CFR FY20-012-03-071

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น เกรด LL7410D1 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights