• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • พลาสติกรีไซเคิล พอลิเอทิลีน
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CE-CFP FY22-009-020
 • ผู้ผลิต: รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวณัฎฐ์กัลย์ กลิ่นบัวแก้ว
 • ที่อยู่: 150/35
 • โทรศัพท์: 038347071-5
 • อีเมล์: natthakan.klinbuakaew@nefab.com
 • อุตสาหกรรม: พลาสติก และบรรจุภัณฑ์
 • หน่วยการทำงาน: 1 กิโลกรัม
 • ขอบเขต: B2B
 • สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%): 46.3
 • ประเภทวัสดุรีไซเคิล: อื่นๆ
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights