• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • อิฐทนไฟ POTAL-A
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CE-CFP FY22-010-021
 • ผู้ผลิต: บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
 • บุคคลที่ติดต่อ: ธนะพงศ์ ประเสริฐผล
 • ที่อยู่: 1 - ห้วยบง-ท่าลาน
 • โทรศัพท์: 036288654
 • อีเมล์: thanapop@scg.com
 • อุตสาหกรรม: ก่อสร้าง
 • หน่วยการทำงาน: 1 ตัน
 • ขอบเขต: B2B
 • สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%): 72
 • ประเภทวัสดุรีไซเคิล: อื่นๆ
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights