• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • น้ำมันไพโรไลซิส
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CE-CFP FY22-008-019
 • ผู้ผลิต: บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 • บุคคลที่ติดต่อ: นายวชิรวิทย์ ไชยลังกา
 • ที่อยู่: 129
 • โทรศัพท์: 0820388469
 • อีเมล์: wachirawit.cha@pyro-energie.com
 • อุตสาหกรรม: ปิโตรเลี่ยม
 • หน่วยการทำงาน: 1 ลิตร
 • ขอบเขต: B2B
 • สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%): 100
 • ประเภทวัสดุรีไซเคิล: บรรจุภัณฑ์
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights