บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

18

บริษัท (ทั้งหมด)

64

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

18

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

64

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 64 รายการ

100% ผ้ากันหนาว รีไซเคิล (Downproof)

TGO CE-CFP FY23-001-0001

100% ผ้ากันหนาว รีไซเคิล (Downproof)

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)100
100% ผ้าโพลี รีไซเคิล oxford 600D กันน้ำ

TGO CE-CFP FY23-001-0002

100% ผ้าโพลี รีไซเคิล oxford 600D กันน้ำ

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)100
พีนาเพท-M1110

TGO CE-CFP FY23-001-0003

พีนาเพท-M1110

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)54
100% ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ซับใน

TGO CE-CFP FY23-001-0004

100% ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ซับใน

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด, ระยอง

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)100
เกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิล TCLF

TGO CE-CFP FY23-002-0005

เกล็ดพลาสติก PET รีไซเคิล TCLF

บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด, กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)100
เม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล InnoEco TN080FB

TGO CE-CFP FY23-002-0006

เม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล InnoEco TN080FB

บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด, กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)100
เม็ดพลาสติก HDPE รีไซเคิล InnoEco HN035NB

TGO CE-CFP FY23-002-0007

เม็ดพลาสติก HDPE รีไซเคิล InnoEco HN035NB

บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด, กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)100
คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - RC20

TGO CE-CFP FY23-003-0008

คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - RC20

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)75
คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: Coffee Rattan

TGO CE-CFP FY23-003-0009

คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: Coffee Rattan

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)68
คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - RC02

TGO CE-CFP FY23-003-0010

คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - RC02

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)76
คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - RC10

TGO CE-CFP FY23-003-0011

คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - RC10

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)76
คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - Brownie

TGO CE-CFP FY23-003-0012

คอมพาวน์ผสมเยื่อกาแฟ: PlasCoff - Brownie

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)20
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights