บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

15

บริษัท (ทั้งหมด)

47

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

15

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

47

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 47 รายการ

บีโลว์วัน-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CE-CFP FY22-015-039

บีโลว์วัน-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)77.06
ไฮเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CE-CFP FY22-015-040

ไฮเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)69.62
ซูปเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CE-CFP FY22-015-041

ซูปเปอร์-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)62.68
นอร์มัล-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

TGO CE-CFP FY22-015-042

นอร์มัล-โลว์ คาร์บอน อลูมิเนียม บิลเลท 6063

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)53.51
อลูมิเนียม บิลเลท 6061

TGO CE-CFP FY22-015-043

อลูมิเนียม บิลเลท 6061

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)47.5
อลูมิเนียม บิลเลท 6060

TGO CE-CFP FY22-015-044

อลูมิเนียม บิลเลท 6060

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)51.81
อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 6000

TGO CE-CFP FY22-015-045

อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 6000

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)57.39
อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 1000

TGO CE-CFP FY22-015-046

อลูมิเนียม บิลเลท เกรด 1000

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)27.43
อลูมิเนียม บิลเลท 3003

TGO CE-CFP FY22-015-047

อลูมิเนียม บิลเลท 3003

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด, ปทุมธานี

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)27.96
เหล็กเอชบีม/ไวด์แฟรงก์ และ CHECKERED BEAM  (Low Tensile)

TGO CE-CFP FY22-012-028

เหล็กเอชบีม/ไวด์แฟรงก์ และ CHECKERED BEAM (Low Tensile)

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด, กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)94.58
เหล็กเอชบีม/ไวด์แฟรงก์ และ CHECKERED BEAM (High Tensile)

TGO CE-CFP FY22-012-029

เหล็กเอชบีม/ไวด์แฟรงก์ และ CHECKERED BEAM (High Tensile)

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด, กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)92.85
เหล็กไอบีม (Low Tensile)

TGO CE-CFP FY22-012-030

เหล็กไอบีม (Low Tensile)

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด, กรุงเทพฯ

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิล (%)94.38
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights