ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์

ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องอ้างอิงหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Category Rule: PCR) ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์ใดที่ยังไม่มีการพัฒนา PCR ให้ผู้ประเมิน/ที่ปรึกษา จัดส่งร่างข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ตาม Template ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ มายัง อบก. เพื่อพิจารณาเผยแพร่ต่อไป

ข้อกำหนดระดับประเทศ ทั้งหมด 44 รายการ

# ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ วันที่อนุมัติ แสดง
1

เครื่องนุ่งห่มที่ทำจากสิ่งทอ

1 มกราคม 2558
2

สิ่งทอที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่ม

1 มกราคม 2558
3

เส้นด้ายและผ้าผืน

1 มกราคม 2558
4

ข้าวสาร

1 มกราคม 2558
5

ผักและผลไม้

1 มกราคม 2558
6

กลุ่มปศุสัตว์

1 มกราคม 2558
7

การบริการห้องพักโรงแรม

1 มกราคม 2558
8

บริการงานพิมพ์และหลังพิมพ์

1 มกราคม 2558
9

บริการงานก่อนพิมพ์

1 มกราคม 2558
10

บริการงานสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

1 มกราคม 2558
11

สิ่งพิมพ์สำหรับธุรกิจ

1 มกราคม 2558
12

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากแป้งมันสำปะหลังดิบ

1 มกราคม 2558
13

บริการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

1 มกราคม 2558
14

บริการงานจัดประชุมองค์กรรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

1 มกราคม 2558
15

บริการงานประชุมวิชาชีพรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

1 มกราคม 2558
16

บริการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

1 มกราคม 2558
17

วัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุปูพื้นและบุผนัง

1 มกราคม 2558
18

บริการร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง

1 มกราคม 2558
19

ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา

1 มกราคม 2558
20

กระดาษและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ

1 มกราคม 2558
21

บริการโลจิสติกส์

1 มกราคม 2558
22

อ้อยและน้ำตาล

1 มกราคม 2558
23

สุขภัณฑ์เซรามิก

1 มกราคม 2558
24

เหล็กข้ออ้อย

9 ธันวาคม 2562
25

วัสดุหลังคา

1 มกราคม 2558
26

เครื่องดื่ม

1 มกราคม 2558
27

วัสดุฉนวนความร้อน

1 มกราคม 2558
28

พีวีซีและพีอีระบบท่อ

1 มกราคม 2558
29

กลุ่มผลิตภัณฑ์สี

1 มกราคม 2558
30

อุปกรณ์ส่องสว่าง

1 กันยายน 2558

ข้อกำหนดทั่วไป ทั้งหมด 177 รายการ

# ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ วันที่อนุมัติ แสดง
1

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

1 มกราคม 2558
2

ขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง

1 มกราคม 2558
3

เครื่องถ่ายเอกสารรีคอนดิชั่น

1 มกราคม 2558
4

เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป

1 มกราคม 2558
5

เครื่องดื่มน้ำอัดลม

1 มกราคม 2558
6

เครื่องปรับอากาศ

1 มกราคม 2558
7

ทูน่ากระป๋อง

1 มกราคม 2558
8

น้ำสับปะรดเข้มข้น

1 มกราคม 2558
9

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

1 มกราคม 2558
10

วัสดุเชิงประกอบระหว่างไม้และพลาสติก

1 มกราคม 2558
11

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มประเภทกระป๋องโลหะ

1 มกราคม 2558
12

อาหารที่ให้บริการบนสายการบิน

1 มกราคม 2558
13

บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับบรรจุอาหารเหลวและเครื่องดื่ม

1 มกราคม 2558
14

สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

1 มกราคม 2558
15

พริกแกงสำเร็จรูป

1 มกราคม 2558
16

น้ำมันถั่วเหลือง

1 มกราคม 2558
17

ข้าวโพดหวาน

1 มกราคม 2558
18

พริกดอง

1 มกราคม 2558
19

แคลเซียมคาร์บอเนต

1 มกราคม 2558
20

เหล็กท่อแบน

1 มกราคม 2558
21

บรรจุภัณฑ์เซรามิค

1 มกราคม 2558
22

กาแฟคั่ว

1 มกราคม 2558
23

ถั่วมะคาเดเมียอบ

1 มกราคม 2558
24

กระดาษสา

1 มกราคม 2558
25

หมูยอ

1 มกราคม 2558
26

ขนมที่ทำจากกล้วย

1 มกราคม 2558
27

ขนมเปี๊ยะ

1 มกราคม 2558
28

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

1 มกราคม 2558
29

พลาสติกพอลิเมอร์

1 มกราคม 2558
30

น้ำมันปาล์ม

28 พฤศจิกายน 2562
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights