เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด ทั้งหมด 10 รายการ

xlsx GHG Emissions from Fertilizer

GHG Emissions from Fertilizer

 • 29/02/2559
 • 6,191

pdf ข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (เพิ่มเติม 1)

สถาบันอาคารเขียวไทยขอประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • 29/02/2559
 • 2,003

pdf ข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (เพิ่มเติม 2)

สถาบันอาคารเขียวไทยขอประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 • 29/02/2559
 • 1,568

xls Verification Sheet

 • 24/12/2563
 • 3,683

xls Verification Sheet สำหรับบริการท่องเที่ยว

ใช้คู่กับ PCR บริการท่องเที่ยว และ Verification Sheet ได้ใส่ข้อมูลตัวอย่างการกรอกไว้ด้วยแล้ว

 • 02/07/2565
 • 432

pptx รูปแบบการนำเสนอต่อ อบก. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 • 18/01/2566
 • 2,815
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights