เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด ทั้งหมด 11 รายการ

xlsx GHG Emissions from Fertilizer

GHG Emissions from Fertilizer

  • 29/02/2559
  • 4,653

pdf ข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (เพิ่มเติม 1)

สถาบันอาคารเขียวไทยขอประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

  • 29/02/2559
  • 1,419

pdf ข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (เพิ่มเติม 2)

สถาบันอาคารเขียวไทยขอประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดของวัสดุที่ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

  • 29/02/2559
  • 1,156

xls Verification Sheet

  • 24/12/2563
  • 2,252

xls Verification Sheet สำหรับบริการท่องเที่ยว

ใช้คู่กับ PCR บริการท่องเที่ยว และ Verification Sheet ได้ใส่ข้อมูลตัวอย่างการกรอกไว้ด้วยแล้ว

  • 02/07/2565
  • 86
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights