• สินค้า 1.59 kgCO2e
 • เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE), DL2047G
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFP FY22-044-340
 • ผู้ผลิต: บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด
 • บุคคลที่ติดต่อ: นายอนุรักษ์ รัศมีอมรวิวัฒน์
 • ที่อยู่: 75 รูเบีย สุขุมวิท 42
 • โทรศัพท์: 0982356399
 • อีเมล์: ranurak@dow.com
 • อุตสาหกรรม: ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
 • หน่วยการทำงาน: 1 กิโลกรัม
 • ขอบเขต: B2B
 • ปริมาณ CF: 1.59 kgCO2e
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights