• สินค้า 58.4 gCO2e
 • ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร สูตรเบอร์รี่ พาวเวอร์ ชนิดเติมขนาด 400 ml
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFP FY22-043-05-336
 • ผู้ผลิต: บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวรวงทอง ยิ้มย่อง
 • ที่อยู่: 666 พระราม 3
 • โทรศัพท์: 022940191 ต่อ 214
 • อีเมล์: gv@lion.co.th
 • อุตสาหกรรม: อื่นๆ
 • หน่วยการทำงาน: ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ
 • ขอบเขต: B2C
 • ปริมาณ CF: 58.4 gCO2e
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights