• สินค้า 993 kgCO2e
 • น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFP FY22-045-03-345
 • ผู้ผลิต: บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด
 • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาว คำแสน เสมศรี
 • ที่อยู่: 109
 • โทรศัพท์: 038442999
 • อีเมล์: b4509943@suksomboon.com
 • อุตสาหกรรม: อาหาร
 • หน่วยการทำงาน: 1 ตัน
 • ขอบเขต: B2B
 • ปริมาณ CF: 993 kgCO2e
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights