• สินค้า 3.25 kgCO2e
 • ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (ขนาด1.5 นิ้ว) ความหนาท่อเหล็กกล้า 2.1 -2.2 มิลลิเมตร ความหนาในการอาบสังกะสี 60 ไมครอน
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFP FY22-042-02-328
 • ผู้ผลิต: บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด
 • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวเสาวธาร การพุทธ
 • ที่อยู่: 189 6 ทางหลวงสาย 36
 • โทรศัพท์: 038-606240
 • อีเมล์: saowathan.k@gmail.com
 • อุตสาหกรรม: ก่อสร้าง
 • หน่วยการทำงาน: 1 กิโลกรัม
 • ขอบเขต: B2B
 • ปริมาณ CF: 3.25 kgCO2e
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights