• สินค้า 2.37 kgCO2e
 • รายงานประจำปี 2564 (ภาษาไทย)
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFP FY22-040-324
 • ผู้ผลิต: บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาวปพิชญา ชลธี
 • ที่อยู่: เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั ถนนวิภาวดีรังสิต
 • โทรศัพท์: 0993345629
 • อีเมล์: papitchaya.c@ggcplc.com
 • อุตสาหกรรม: ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
 • หน่วยการทำงาน: 1 เล่ม
 • ขอบเขต: B2C
 • ปริมาณ CF: 2.37 kgCO2e
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights