บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

644

บริษัท (ทั้งหมด)

4,472

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

192

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,985

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด SCG 20x400x1.6 คละสี 1 ตารางเมตร

TGO CFP FY20-045-235

ไม้เชิงชาย สมาร์ทวูด SCG 20x400x1.6 คละสี 1 ตารางเมตร

บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (โรงงานท่าหลวง)

ปริมาณ CF12.6 kgCO2e
แผ่นเหล็กรีดร้อน ความหนา 1.4 มิลลิเมตร 1 ตัน

TGO CFP FY20-048-288

แผ่นเหล็กรีดร้อน ความหนา 1.4 มิลลิเมตร 1 ตัน

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.34 tCO2e
เหล็กท่อเหลี่ยม ขนาด 2 x 2 นิ้ว ความหนา 1.4 มิลลิเมตร 1 ตัน

TGO CFP FY20-048-289

เหล็กท่อเหลี่ยม ขนาด 2 x 2 นิ้ว ความหนา 1.4 มิลลิเมตร 1 ตัน

บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.46 tCO2e
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1 ตัน

TGO CFP FY20-050-291

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1 ตัน

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF2.3 tCO2e
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1 ตัน

TGO CFP FY20-050-290

ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง 1 ตัน

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

ปริมาณ CF2.33 tCO2e
แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมชนิดม้วน 1 ตัน

TGO CFP FY20-051-292

แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมชนิดม้วน 1 ตัน

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด

ปริมาณ CF2.66 tCO2e
ฟีนอล 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-052-03-295

ฟีนอล 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF1.83 kgCO2e
อะซิโตน 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-052-03-294

อะซิโตน 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF1.83 kgCO2e
คิวมีน 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-052-03-293

คิวมีน 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF1.54 kgCO2e
บิสฟีนอลเอ 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-052-03-296

บิสฟีนอลเอ 1 กิโลกรัม

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ปริมาณ CF2.76 kgCO2e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 20 kg

TGO CFP FY20-064-411

Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 20 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF42.3 kgCO2e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 25 kg

TGO CFP FY20-064-412

Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 25 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF51.2 kgCO2e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 500 kg

TGO CFP FY20-064-413

Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 500 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF1.03 tCO2e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 860 kg

TGO CFP FY20-064-414

Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 860 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF1.76 tCO2e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 1000 kg

TGO CFP FY20-064-415

Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 1000 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF2.04 tCO2e
Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 25 kg

TGO CFP FY20-064-408

Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 25 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF26.2 kgCO2e
Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 100 kg

TGO CFP FY20-064-409

Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 100 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF120 kgCO2e
Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 275 kg

TGO CFP FY20-064-410

Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 275 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF259 kgCO2e
Amalty Syrup 70/60 (Maltitol Syrup) Package 270 kg

TGO CFP FY20-064-416

Amalty Syrup 70/60 (Maltitol Syrup) Package 270 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF272 kgCO2e
Crystalline Maltitol Fine Powder (Maltitol) Package 20 kg

TGO CFP FY20-064-417

Crystalline Maltitol Fine Powder (Maltitol) Package 20 kg

บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

ปริมาณ CF49.1 kgCO2e
ข้าว กข 43 บรรจุถุง ตราฉัตรไลท์ ขนาด 5 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-065-418

ข้าว กข 43 บรรจุถุง ตราฉัตรไลท์ ขนาด 5 กิโลกรัม

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

ปริมาณ CF2.47 kgCO2e
น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร

TGO CFP FY20-066-419

น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด

ปริมาณ CF129 gCO2e
น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 1500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY20-066-420

น้ำดื่มสิงห์ บรรจุขวด PET ขนาด 1500 มิลลิลิตร

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด

ปริมาณ CF196 gCO2e
น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร

TGO CFP FY20-070-02-424

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

ปริมาณ CF106 gCO2e
น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET ขนาด 1500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY20-070-02-425

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET ขนาด 1500 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี

ปริมาณ CF206 gCO2e
น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY20-069-423

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา

ปริมาณ CF60.9 gCO2e
น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY20-068-422

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี

ปริมาณ CF38.2 gCO2e
น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร

TGO CFP FY20-067-421

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครสวรรค์

ปริมาณ CF71.2 gCO2e
น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET ขนาด 1500 ml

TGO CFP FY20-071-426

น้ำดื่มคริสตัล บรรจุขวด PET ขนาด 1500 ml

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

ปริมาณ CF245 gCO2e
น้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง ยี่ห้อ เป็ปซี่ 245 ml

TGO CFP FY20-072-427

น้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง ยี่ห้อ เป็ปซี่ 245 ml

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF177 gCO2e
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights