บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

721

บริษัท (ทั้งหมด)

5,323

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

221

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

2,312

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 5,323 รายการ

รายงานประจำปี 2564 (ภาษาไทย)

TGO CFP FY22-040-324

รายงานประจำปี 2564 (ภาษาไทย)

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF2.37 kgCO2e
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 (พิมพ์สองภาษา)

TGO CFP FY22-040-325

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 (พิมพ์สองภาษา)

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF1.89 kgCO2e
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564

TGO CFP FY22-041-326

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF7.18 kgCO2e
รายงานประจำปี 2564

TGO CFP FY22-041-327

รายงานประจำปี 2564

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF11 kgCO2e
ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (ขนาด1.5 นิ้ว) ความหนาท่อเหล็กกล้า 2.1 -2.2 มิลลิเมตร ความหนาในการอาบสังกะสี 60 ไมครอน

TGO CFP FY22-042-02-328

ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (ขนาด1.5 นิ้ว) ความหนาท่อเหล็กกล้า 2.1 -2.2 มิลลิเมตร ความหนาในการอาบสังกะสี 60 ไมครอน

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด, ระยอง

ปริมาณ CF3.25 kgCO2e
น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน

TGO CFP FY22-045-03-345

น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF993 kgCO2e
น้ำมันปาล์มสเตียรินบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน

TGO CFP FY22-045-02-347

น้ำมันปาล์มสเตียรินบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF1 tCO2e
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน

TGO CFP FY22-045-04-346

น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF1 tCO2e
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุถุง ขนาด 1 ลิตร

TGO CFP FY22-045-02-350

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุถุง ขนาด 1 ลิตร

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF1.05 kgCO2e
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์ม ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ 13.75 ลิตร

TGO CFP FY22-045-02-348

น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์ม ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ 13.75 ลิตร

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF15.7 kgCO2e
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์ม ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ 18 ลิตร

TGO CFP FY22-045-02-349

น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์ม ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ 18 ลิตร

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF19.6 kgCO2e
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา ทับทิม บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร

TGO CFP FY22-045-04-351

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา ทับทิม บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF1.12 kgCO2e
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร

TGO CFP FY22-045-02-352

น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด, ชลบุรี

ปริมาณ CF1.14 kgCO2e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 550 ml

TGO CFP FY22-043-04-329

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 550 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF28.9 gCO2e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 850 ml

TGO CFP FY22-043-03-330

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 850 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF29.8 gCO2e
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนกลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml

TGO CFP FY22-043-04-335

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนกลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF34.7 gCO2e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml

TGO CFP FY22-043-338

ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF58.4 gCO2e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml

TGO CFP FY22-043-03-333

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF29.6 gCO2e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ เจแปนนีสพีช ชนิดเติมขนาด 500 ml

TGO CFP FY22-043-331

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ เจแปนนีสพีช ชนิดเติมขนาด 500 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF29 gCO2e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ เจแปนนีสพีช ชนิดเติมขนาด 800 ml

TGO CFP FY22-043-332

ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ เจแปนนีสพีช ชนิดเติมขนาด 800 ml

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF33.6 gCO2e
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights