บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

666

บริษัท (ทั้งหมด)

4,645

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

192

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,865

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

คอนกรีตทนไฟ Cast13LW

TGO CFP FY21-032-131

คอนกรีตทนไฟ Cast13LW

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

ปริมาณ CF575 kgCO2e
อิฐทนไฟ PH40AF

TGO CFP FY21-032-133

อิฐทนไฟ PH40AF

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

ปริมาณ CF991 kgCO2e
อิฐทนไฟ Neomag-F

TGO CFP FY21-032-132

อิฐทนไฟ Neomag-F

บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

ปริมาณ CF1.66 tCO2e
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL  75 มม. พรีเมียม

TGO CFP FY21-033-04-135

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL 75 มม. พรีเมียม

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF1.54 kgCO2e
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL  150 มม. พรีเมียม

TGO CFP FY21-033-03-136

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL 150 มม. พรีเมียม

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF1.33 kgCO2e
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับผนัง รุ่น Cool Wall 65 มม. พรีเมี่ยม

TGO CFP FY21-033-03-134

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับผนัง รุ่น Cool Wall 65 มม. พรีเมี่ยม

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF2.82 kgCO2e
วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera

TGO CFP FY21-033-03-137

วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence Zandera

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF23.3 kgCO2e
วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังกันเสียงรุ่น Cylence ZoundBlock S050

TGO CFP FY21-033-04-138

วัสดุอะคูสติก เอสซีจี สำหรับผนังกันเสียงรุ่น Cylence ZoundBlock S050

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

ปริมาณ CF6.03 kgCO2e
หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 50 กรัม

TGO CFP FY21-034-139

หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 50 กรัม

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ปริมาณ CF40 gCO2e
หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 110 กรัม

TGO CFP FY21-034-140

หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 110 กรัม

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ปริมาณ CF59.2 gCO2e
หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 180 กรัม

TGO CFP FY21-034-141

หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 180 กรัม

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ปริมาณ CF100 gCO2e
หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 250 กรัม

TGO CFP FY21-034-142

หลอดบรรจุภัณฑ์มีอะลูมิเนียมฟอยล์ 12 ไมครอน ขนาดบรรจุ 250 กรัม

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ปริมาณ CF105 gCO2e
หลอดบรรจุภัณฑ์มีแมทัลไลซ์ ขนาดบรรจุ 70 มิลลิลิตร

TGO CFP FY21-034-143

หลอดบรรจุภัณฑ์มีแมทัลไลซ์ ขนาดบรรจุ 70 มิลลิลิตร

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ปริมาณ CF175 gCO2e
หลอดบรรจุภัณฑ์มีแมทัลไลซ์ ขนาดบรรจุ 170 มิลลิลิตร

TGO CFP FY21-034-144

หลอดบรรจุภัณฑ์มีแมทัลไลซ์ ขนาดบรรจุ 170 มิลลิลิตร

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ปริมาณ CF246 gCO2e
หลอดบรรจุภัณฑ์มีแมทัลไลซ์ ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร

TGO CFP FY21-034-145

หลอดบรรจุภัณฑ์มีแมทัลไลซ์ ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร

บริษัท คิมแพ็ค จำกัด

ปริมาณ CF427 gCO2e
แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 1 TH)

TGO CFP FY21-035-02-146

แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 1 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ปริมาณ CF3.33 kgCO2e
แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 1 AC TH)

TGO CFP FY21-035-02-147

แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 1 AC TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ปริมาณ CF3.27 kgCO2e
แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 2 TH)

TGO CFP FY21-035-02-148

แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 2 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ปริมาณ CF3.13 kgCO2e
แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 2 16 TH)

TGO CFP FY21-035-149

แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 2 16 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ปริมาณ CF3.07 kgCO2e
แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 3 TH)

TGO CFP FY21-035-02-150

แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท (Dehydol® LS 3 TH)

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด

ปริมาณ CF2.95 kgCO2e
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights