บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

626

บริษัท (ทั้งหมด)

4,245

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

197

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

1,929

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

กระเป๋าผักตบชวาทรงสี่เหลี่ยมลายดอกแก้ว ขนาด 10 นิ้ว

TGO CFP FY20-027-144

กระเป๋าผักตบชวาทรงสี่เหลี่ยมลายดอกแก้ว ขนาด 10 นิ้ว

ญาดา ผักตบชวา

ปริมาณ CF1.67 kgCO2e
กระเป๋าผักตบชวาหูถือทรงกะเหรี่ยง ขนาด 12 นิ้ว

TGO CFP FY20-027-145

กระเป๋าผักตบชวาหูถือทรงกะเหรี่ยง ขนาด 12 นิ้ว

ญาดา ผักตบชวา

ปริมาณ CF2.38 kgCO2e
กระเป๋าผักตบชวาตลับกลม ขนาด 8 นิ้ว

TGO CFP FY20-028-146

กระเป๋าผักตบชวาตลับกลม ขนาด 8 นิ้ว

ร้านกระเป๋าผักตบชวานิตยา

ปริมาณ CF1.04 kgCO2e
กระเป๋าผักตบชวาตลับนาง ขนาด 8 นิ้ว

TGO CFP FY20-028-147

กระเป๋าผักตบชวาตลับนาง ขนาด 8 นิ้ว

ร้านกระเป๋าผักตบชวานิตยา

ปริมาณ CF1.96 kgCO2e
กระเป๋าผักตบชวาทรงกะหรี่ปั๊บ ขนาด 12 นิ้ว

TGO CFP FY20-029-148

กระเป๋าผักตบชวาทรงกะหรี่ปั๊บ ขนาด 12 นิ้ว

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักตบชวาผาช้างมูบ ม.1

ปริมาณ CF2.44 kgCO2e
กระเป๋าผักตบชวาทรงครึ่งวงกลมจิ๋ว ขนาด 10 นิ้ว

TGO CFP FY20-029-149

กระเป๋าผักตบชวาทรงครึ่งวงกลมจิ๋ว ขนาด 10 นิ้ว

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักตบชวาผาช้างมูบ ม.1

ปริมาณ CF1.08 kgCO2e
กระเป๋าผักตบชวาทรงจีบเล็กสายหนังใบโพธิ์, 12 x 6 x 8 นิ้ว

TGO CFP FY20-030-151

กระเป๋าผักตบชวาทรงจีบเล็กสายหนังใบโพธิ์, 12 x 6 x 8 นิ้ว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่ 4

ปริมาณ CF2.95 kgCO2e
กระเป๋าผักตบชวาทรงสี่เหลี่ยมเปรมจิต, 10 x 4 x 6 นิ้ว

TGO CFP FY20-030-150

กระเป๋าผักตบชวาทรงสี่เหลี่ยมเปรมจิต, 10 x 4 x 6 นิ้ว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่ 4

ปริมาณ CF2.14 kgCO2e
Axminster wall-to-wall : Broadloom Axminster carpet 1 ตารางเมตร

TGO CFP FY20-031-152

Axminster wall-to-wall : Broadloom Axminster carpet 1 ตารางเมตร

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF85.9 kgCO2e
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

TGO CFP FY20-032-153

น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF755 kgCO2e
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% ขนาด 5 kg ตรา C บนใบไม้

TGO CFP FY20-032-154

น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% ขนาด 5 kg ตรา C บนใบไม้

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF3.96 kgCO2e
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% ขนาด 20 kg ตรา C บนใบไม้

TGO CFP FY20-032-155

น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% ขนาด 20 kg ตรา C บนใบไม้

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF15.5 kgCO2e
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 1.5 kg ตรา C บนใบไม้

TGO CFP FY20-032-156

น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 1.5 kg ตรา C บนใบไม้

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF1.29 kgCO2e
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 5 kg ตรา C บนใบไม้

TGO CFP FY20-032-157

น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 5 kg ตรา C บนใบไม้

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF4.27 kgCO2e
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 20 kg ตรา C บนใบไม้

TGO CFP FY20-032-158

น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 20 kg ตรา C บนใบไม้

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF16.6 kgCO2e
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

TGO CFP FY20-032-159

น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 55% ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF820 kgCO2e
น้ำเชื่อมมอลโทส ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

TGO CFP FY20-032-160

น้ำเชื่อมมอลโทส ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF800 kgCO2e
น้ำเชื่อมเด็กซ์โตรส ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

TGO CFP FY20-032-161

น้ำเชื่อมเด็กซ์โตรส ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF649 kgCO2e
น้ำเชื่อมกลูโคส ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

TGO CFP FY20-032-162

น้ำเชื่อมกลูโคส ขนาด 1 ตัน (บรรจุรถแท้งก์)

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ปริมาณ CF775 kgCO2e
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ตรา KTIS ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-033-163

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา KTIS ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด

ปริมาณ CF20.2 kgCO2e
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราลิน 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-034-03-164

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราลิน 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

ปริมาณ CF357 gCO2e
น้ำตาลทองธรรมชาติ ตราลิน 1 กิโลกรัม

TGO CFP FY20-034-03-165

น้ำตาลทองธรรมชาติ ตราลิน 1 กิโลกรัม

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

ปริมาณ CF414 gCO2e
ไฟฟ้า 1 kWh

TGO CFP FY20-035-166

ไฟฟ้า 1 kWh

บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

ปริมาณ CF483 gCO2e
ไอน้ำ 1 จิกะจูล

TGO CFP FY20-035-167

ไอน้ำ 1 จิกะจูล

บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

ปริมาณ CF392 kgCO2e
ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

TGO CFP FY20-036-168

ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

กัลฟ์ บีพี จำกัด

ปริมาณ CF524 gCO2e
ไอน้ำ 1 จิกะจูล

TGO CFP FY20-036-169

ไอน้ำ 1 จิกะจูล

กัลฟ์ บีพี จำกัด

ปริมาณ CF315 kgCO2e
ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

TGO CFP FY20-037-170

ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด

ปริมาณ CF509 gCO2e
ไอน้ำ 1 จิกะจูล

TGO CFP FY20-037-171

ไอน้ำ 1 จิกะจูล

บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด

ปริมาณ CF282 kgCO2e
ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

TGO CFP FY20-038-172

ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด

ปริมาณ CF537 gCO2e
เบียร์ช้างคลาสสิก บรรจุขวดแก้ว 620 ลบ.ซม. (ส่งออก)

TGO CFP FY20-006-2-0

เบียร์ช้างคลาสสิก บรรจุขวดแก้ว 620 ลบ.ซม. (ส่งออก)

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ปริมาณ CF1.04 kgCO2e
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights