บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

803

บริษัท (ทั้งหมด)

6,955

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

246

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

2,705

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 6,955 รายการ

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2565

TGO CFP FY23-076-0619

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2565

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF16.1 kgCO2e
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

TGO CFP FY23-076-0620

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ

ปริมาณ CF42.5 kgCO2e
แอล เพียว 95 บรรจุขวด ขนาด 0.45 ลิตร

TGO CFP FY23-075-02-0614

แอล เพียว 95 บรรจุขวด ขนาด 0.45 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

ปริมาณ CF1.86 kgCO2e
แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 18 ลิตร

TGO CFP FY23-075-02-0615

แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 18 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

ปริมาณ CF69.6 kgCO2e
แอล เพียว 95 บรรจุปีบ 18 ลิตร

TGO CFP FY23-075-02-0616

แอล เพียว 95 บรรจุปีบ 18 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

ปริมาณ CF63.3 kgCO2e
แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 200 ลิตร

TGO CFP FY23-075-02-0617

แอล เพียว 95 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 200 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

ปริมาณ CF674 kgCO2e
แอล เพียว 95 รถ Tank

TGO CFP FY23-075-02-0618

แอล เพียว 95 รถ Tank

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา

ปริมาณ CF3.35 kgCO2e
กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 30x30 ซม.

TGO CFP FY23-073-0572

กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 30x30 ซม.

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน), สระบุรี

ปริมาณ CF16.1 kgCO2e
กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 30x60 ซม.

TGO CFP FY23-073-0573

กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 30x60 ซม.

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน), สระบุรี

ปริมาณ CF21.6 kgCO2e
กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 40x40 ซม.

TGO CFP FY23-073-0574

กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 40x40 ซม.

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน), สระบุรี

ปริมาณ CF19.4 kgCO2e
กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 60x60 ซม.

TGO CFP FY23-073-0575

กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 60x60 ซม.

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน), สระบุรี

ปริมาณ CF28 kgCO2e
กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 60x120 ซม.

TGO CFP FY23-073-0576

กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ 60x120 ซม.

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน), สระบุรี

ปริมาณ CF23.5 kgCO2e
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights