บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

691

บริษัท (ทั้งหมด)

4,940

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

202

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

2,026

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 4,940 รายการ

แท่นหลุมผลิตก๊าซและน้ำมันนอกชายฝั่งและขาตั้ง

TGO CFP FY21-074-430

แท่นหลุมผลิตก๊าซและน้ำมันนอกชายฝั่งและขาตั้ง

บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปริมาณ CF4,748 tCO2e
X935-1052

TGO CFP FY21-075-431

X935-1052

บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จำกัด

ปริมาณ CF1.87 kgCO2e
ลวดเชื่อมไฟฟ้า รุ่น GEMINI D12.6

TGO CFP FY21-076-432

ลวดเชื่อมไฟฟ้า รุ่น GEMINI D12.6

บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด

ปริมาณ CF7.67 kgCO2e
เมธิลเมตาคริเลตหรือเอ็มเอ็มเอ

TGO CFP FY21-077-02-435

เมธิลเมตาคริเลตหรือเอ็มเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตเมทิลเมตาครีเลต)

ปริมาณ CF5.6 kgCO2e
3-เมทิล-2- โพรพานอลหรือทีบีเอ

TGO CFP FY21-077-02-433

3-เมทิล-2- โพรพานอลหรือทีบีเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตเมทิลเมตาครีเลต)

ปริมาณ CF2.86 kgCO2e
 ไอโซบิวทิลเมตาคริเลตหรือไอบีเอ็มเอ

TGO CFP FY21-077-02-436

ไอโซบิวทิลเมตาคริเลตหรือไอบีเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตเมทิลเมตาครีเลต)

ปริมาณ CF5.52 kgCO2e
นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลตหรือเอ็นบีเอ็มเอ

TGO CFP FY21-077-02-437

นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลตหรือเอ็นบีเอ็มเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตเมทิลเมตาครีเลต)

ปริมาณ CF5.4 kgCO2e
กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือเอ็มเอเอ

TGO CFP FY21-077-02-434

กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือเอ็มเอเอ

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตเมทิลเมตาครีเลต)

ปริมาณ CF5.13 kgCO2e
แอล เพียว 70 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 5 ลิตร

TGO CFP FY21-079-443

แอล เพียว 70 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 5 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต

ปริมาณ CF17.8 kgCO2e
แอล เพียว 70 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 18 ลิตร

TGO CFP FY21-079-444

แอล เพียว 70 บรรจุถังพลาสติก HDPE ขนาด 18 ลิตร

องค์การ สุรา กรมสรรพสามิต

ปริมาณ CF67.9 kgCO2e
แผ่นอะคริลิกเกรดแอลเอ็ก

TGO CFP FY21-078-02-438

แผ่นอะคริลิกเกรดแอลเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

ปริมาณ CF6.69 kgCO2e
แผ่นอะคริลิกเกรดดีเอ็ก

TGO CFP FY21-078-02-439

แผ่นอะคริลิกเกรดดีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

ปริมาณ CF6.97 kgCO2e
แผ่นอะคริลิกเกรดพีเอ็ก

TGO CFP FY21-078-02-440

แผ่นอะคริลิกเกรดพีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

ปริมาณ CF6.8 kgCO2e
แผ่นอะคริลิกเกรดแอล

TGO CFP FY21-078-02-441

แผ่นอะคริลิกเกรดแอล

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

ปริมาณ CF7.54 kgCO2e
แผ่นอะคริลิกเกรดอีเอ็ก

TGO CFP FY21-078-02-442

แผ่นอะคริลิกเกรดอีเอ็ก

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (โรงงานผลิตแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่อง)

ปริมาณ CF6.83 kgCO2e
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

TGO CFP FY21-080-04-447

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420D

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.29 kgCO2e
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

TGO CFP FY21-080-04-448

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420F

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.3 kgCO2e
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

TGO CFP FY21-080-04-449

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.43 kgCO2e
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

TGO CFP FY21-080-03-451

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2426H

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.29 kgCO2e
เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

TGO CFP FY21-080-04-450

เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ เกรด LD2420K

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.3 kgCO2e
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights