บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

685

บริษัท (ทั้งหมด)

4,899

ผลิตภัณฑ์ (ทั้งหมด)

203

บริษัท (อยู่ในอายุสัญญา)

2,040

ผลิตภัณฑ์ (อยู่ในอายุสัญญา)

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ทั้งหมด 4,899 รายการ

เมทิลเอสเทอร์

TGO CFP FY21-046-02-229

เมทิลเอสเทอร์

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF1.65 kgCO2e
กลีเซอรีนบริสุทธิ์

TGO CFP FY21-046-02-230

กลีเซอรีนบริสุทธิ์

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปริมาณ CF2.89 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150x50 มม. X หนา 1.55 มม.

TGO CFP FY21-048-237

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150x50 มม. X หนา 1.55 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.5 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50 มม. X หนา 1.55 มม.

TGO CFP FY21-048-238

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50 มม. X หนา 1.55 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.87 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50 มม. X หนา 1.55 มม.

TGO CFP FY21-048-239

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 125x50 มม. X หนา 1.55 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.88 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100 มม. X หนา 1.55 มม.

TGO CFP FY21-048-240

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100 มม. X หนา 1.55 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.49 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50 มม. X หนา 1.30 มม.

TGO CFP FY21-048-241

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50 มม. X หนา 1.30 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.86 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 65x38 มม. X หนา 1.30 มม.

TGO CFP FY21-048-242

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 65x38 มม. X หนา 1.30 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.88 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50x50 มม. X หนา 1.35 มม.

TGO CFP FY21-048-243

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50x50 มม. X หนา 1.35 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.5 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บกลม ขนาด 41.3 มม. X หนา 1.60 มม.

TGO CFP FY21-048-244

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บกลม ขนาด 41.3 มม. X หนา 1.60 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.52 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25 มม. X หนา 1.10 มม.

TGO CFP FY21-048-245

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25 มม. X หนา 1.10 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.85 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25 มม. X หนา 1.10 มม.

TGO CFP FY21-048-246

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25 มม. X หนา 1.10 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.86 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 100x100 มม. X หนา 3.00 มม.

TGO CFP FY21-048-247

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 100x100 มม. X หนา 3.00 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.48 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบสี ขนาด 100x50 มม. X หนา 3.00 มม.

TGO CFP FY21-048-248

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบสี ขนาด 100x50 มม. X หนา 3.00 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.48 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบสี ขนาด 75x50 มม. X หนา 3.00 มม.

TGO CFP FY21-048-249

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบสี ขนาด 75x50 มม. X หนา 3.00 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.49 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 5.00 มม.

TGO CFP FY21-048-250

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 5.00 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.5 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 3.00 มม.

TGO CFP FY21-048-251

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 3.00 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.47 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 2.50 มม.

TGO CFP FY21-048-252

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 2.50 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.48 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 2.00 มม.

TGO CFP FY21-048-253

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 50x50 มม. X หนา 2.00 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.48 kgCO2e
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 40x40 มม. X หนา 3.0 มม.

TGO CFP FY21-048-254

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสเคลือบสี ขนาด 40x40 มม. X หนา 3.0 มม.

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด

ปริมาณ CF2.49 kgCO2e
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights