ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 3 รายการ

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 4/2563 23 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
2 5/2563 27 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
3 งานพิธี 16 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 เชิญผู้แทนองค์กร ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ที่ผ่านการรับรองจาก อบก. ทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ 63 ขึ้นรับเกียรติบัตรในงานร้อยดวงใจ 63 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดย อบก. จะจัดเตรียมระบบลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ให้กับทุกท่านผ่านเว็บไซต์นี้
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights