ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 5 รายการ

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2566 9 พฤศจิกายน 2565 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 ตุลาคม 2565 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
2 2/2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
1 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
3 3/2566 15 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
26 เมษายน 2566 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
4 4/2566 12 กรกฎาคม 2566 25 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
28 มิถุนายน 2566 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
5 5/2566 16 สิงหาคม 2566 22 สิงหาคม 2566
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)
2 สิงหาคม 2566 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights