ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 5 รายการ

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2564 26 พฤศจิกายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563
ยกเว้น CFO ส่งภายใน 5 พ.ย 63
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
2 2/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 29 มกราคม 2564
ยกเว้นกรณี SD Report ให้ส่งเอกสารได้ถึง 8 ก.พ. 64
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
3 3/2564 27 พฤษภาคม 2564 26 เมษายน 2564 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
4 4/2564 25 มิถุนายน 2564 23 พฤษภาคม 2564 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
5 5/2564 26 สิงหาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights